Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы

Реферат на тему: Система і методи вимірювань в метрології

Міністерство освіти і науки РФ Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСЛІДНИЙ ТОМСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Інститут Енергетичний Напрямок (спеціальність) - Автоматизація технологічних процесів і виробництв (у теплоенергетиці) Кафедра - Автоматизація теплоенергетичних процесів
Читати реферат

Реферат на тему: Організація і методика проведення податкових перевірок

1. Податкова перевірка як форма контролю: види, права та обов'язки податкових органів при їх проведенні Податкові органи проводять такі види податкових перевірок платників податків, платників зборів та податкових агентів: ). камеральні податкові перевірки; ). виїзні податкові перевірки. Особа, що проводить перевірку, зобов'язана розглянути подані платником податк...
Читати реферат

Реферат на тему: Еволюція і основні категорії філософії

1. Предмет філософії Філософія націлена не на те, щоб визначити точні межі і зовнішні взаємодії між частинами і частинками світу, а на те, щоб зрозуміти їх внутрішній зв'язок і єдність. Філософія - наука про загальне. Предметом філософії є ​​загальне в системі В«Світ - людинаВ». У предмет філософії входить загальне...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи філософії

1. Світогляд, його місце і роль в житті. Історичні типи світогляду Світогляд є система узагальнених відчувань, інтуїтивних представлень і теоретичних поглядів на навколишній світ і місце людини в ньому, на багатобічні відношення людини до світу, до самого себе і до інших людей, система не завжди усвідомлених основних життєвих установок , певної соціальної групи і суспільства, їхніх переконань ідеалів, ціннісних орієнтацій, соціально-політични...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи теорії комунікацій

1. Предмет теорії комунікації Комунікація - процес встановлення і розвитку контактів між людьми, породжуваний потребами спільної діяльності, що включає в себе обмін інформацією, що володіє взаємним сприйняттям і спробами впливу один на одного. Комунікація - в широкому сенсі - обмін інформацією між індивідами через посередництво загальної системи символів. Комунікація може здійснюватися вербальними і невербальн...
Читати реферат

Реферат на тему: Системи теплопостачання

1. Під теплопостачанням розуміють систему забезпечення теплом будинків і споруд. Вивчення всього комплексу теоретичних, технічних і економічних питань, пов'язаних з конструюванням, розрахунком, монтажем та експлуатацією пристроїв для виробництва і передачі теплової енергії до споживачів, а також її використанням, і становить зміст В«ТеплопостачанняВ». p align="justify"> Системи теплопостачання з різними пристроями і призначеннями елементів класифікують за ознаками: ...
Читати реферат

Реферат на тему: Класичний психоаналіз Фрейда і його послідовники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ В  Установа освіти В«Гомельський державний технічний університет ім. П.О. Сухого »         Реферат В В  з дисципліни: В«Інноваційні технології в галузях АПКВ» В В  на тему: В«Зниження енергоємності технологічних процесів у рослинництвіВ» В В В В В В В В В В  Виконала: студентка гр. ЗУА-11с Свириденко О.М. Перевірив: викладач В В В  Гомель 2012
Читати реферат

Реферат на тему: Сутність політики та її особливості

1. Сутність політики та її особливості Політологія є наука про політику в особливій сфері життєвої діяльності людей пов'язаних: - розподіл владних повноважень, - політичні організації суспільства, - правовими нормами, що забезпечують його нормальне функціонування. Політика - це об'єктивно обумовлене і цілеспрямоване участь великих мас людей, організованих ...
Читати реферат

Реферат на тему: Відповідальність за групами злочинів

1. Пропаганда війни 1. Поширення в будь-якій формі поглядів, ідей чи закликів з метою викликати агресію однієї країни проти іншої (пропаганда війни) - карається штрафом або позбавленням волі на строк до трьох років. p align="justify"> 2. Пропаганда війни, досконала особами, які займають найвищі державні посади, - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися п...
Читати реферат

Реферат на тему: Стилістика російської мови

1. Стилістика як наука. Її об'єкт, предмет, мету, завдання Як наукова дисципліна починає формуватися з 20-30х гг.20века, а особливо активна розробка одного з її напрямків, званого функціонально стилістикою, відбувається лише з середини 50х рр.. Основними передумовами формування стилістики: . Висування на початку 20 століття ідеї про розрізнення мови-мови і дещо пізніше увагу до функціо...
Читати реферат