Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы

Реферат на тему: Історія Росії

Квиток 1 Освіта давньоруської держави. Норманська проблема і її сучасні трактування Держава - система та організації влади і управління заг-вом, яке виникло в період розкладу родоплемінного ладу, поява приватної власності і класів. Гос-во має 3 основні ознаки: . Возникнов-ие механізму влади, що стоїть над суспільством (основн. ел-ти: Армія і поліц...
Читати реферат

Реферат на тему: Обслуговування судових електростанцій та електромереж

Обслуговування судових електростанцій та електромереж Які вимоги до прокладання кабелів через палуби і перебирання пред'являються регістром Кабелі повинні по можливості проводитися за прямими і доступним трасах. Траси повинні проходити по місцях, в яких кабелі не будуть піддаватися тривалому впливу масла, палива, води і надмірного зовнішнього підігріву. Кабельні траси повинні знаходи...
Читати реферат

Реферат на тему: Правознавство

Перелік питань з дисципліни: В«ПравознавствоВ» (I освіта) . Правознавство: поняття та зміст дисципліни. 2.Держава: поняття і види. . Функції держави. Державний механізм. p>. Норма права: поняття, ознаки, види. Структура правової норми. p>. Джерела права: поняття та ознаки. . Правовідносини: поняття, ознаки та види. . Юридичні факти: поняття і види. . Юридична відповідальність: поняття і підстави виникнення. ...
Читати реферат

Реферат на тему: Фізична хімія

1. Предмет і завдання хімії. Місце хімії серед природничих наук Хімія - наука про будову, властивості речовин, їх перетвореннях та супроводжуючих явищах. Залежно від атомарної природи досліджуваного речовини, типів хімічних зв'язків між атомами розрізняють неорганічну, органічну і елементоорганіческіе хімії. Об'єктом неорганічної хімії є всі хімічні елементи та їх сполуки, інші речовини на їх основі. Ор...
Читати реферат

Реферат на тему: Фінанси підприємства

1. Сутність і функції фінансів підприємств Фінанси підприємств - це фінансові або грошові відносини, що виникають у процесі формування основного і оборотного капіталу, фондів грошових коштів підприємств та їх розподіл і використання . Фінанси підприємств виникає в процесі господарської діяльності підприємства. Вони пов'язані із створенням, власних коштів, використан...
Читати реферат

Реферат на тему: Фінанси та кредит

1. Характеристика фінансів як економічна категорія Фінанси представляють собою сукупність грошових відносин, організованих державою, в процесі якого здійснюється формування і використання загальнодержавних фондів. Для вирішення економічних, соціальних і політичних завдань. Фінанси - невід'ємна частина грошових відносин, однак, не всі грошові відносини є фінансовими. p align="justify"> У цьому сенсі фінанси тісним чином пов'язані з гро...
Читати реферат

Реферат на тему: Методи навчання та система освіти

1. Сучасна система освіти: теорії освіти, моделі школи, основні тенденції розвитку Теорії освіти - сукупність ідей лежать в основі гос-ой політики в галузі освіти. На даному етапі існує три теорії освіти: . Теорія освіти, як людського капіталу. (70 гг.века США) Ідеї: - освіта - це перетворююча сила суспільства; - інвестиції в освіту - це ключ до економічного і соціального прогресу. У рамках ц...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи бухгалтерського обліку

1. Сутність бухгалтерського обліку та його місце серед інших видів господарського обліку Бухгалтерський облік - це упорядкована система збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вимірі про майно і зобов'язання організації та їх русі шляхом суцільного, безперервного, документального обліку всіх господарських операцій. Саме це визначення найбільш повно характеризує бухгалтерський облік. Тому воно закріплене на самому ...
Читати реферат

Реферат на тему: Етика та етикет працівника сфери обслуговування

Питання № 1. Походження і зміст термінів В«ЕтикаВ», В«МоральВ», В«МоральністьВ» етика етикет обслуговування Термін Етика походить від давньогрецького В«ЕтосВ» і первинно під ним малося на увазі місце спільного проживання, тобто будинок, житло, гніздо, лігво. Далі Аристотель утворив від цього слова прикметник В«ЕтичнийВ» для того, щоб позначити особливий клас людських якостей, душевних якостей. І для того щоб позна...
Читати реферат