Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы

Реферат на тему: Нервова система людини

1. Нервова система та її значення в організмі. Класифікація нервової системи, взаємозв'язок її відділів Функцією нервової системи є управління діяльністю різних систем і апаратів, що становлять цілісний організм, координування протікають в ньому процесів, встановлення взаємозв'язків організму із зовнішнім середовищем. Нерви проникають в усі органи і тканини, утворюють численні розгалуження, мають рецепторні (чутливі) і ефекторні (рухо...
Читати реферат

Реферат на тему: Військова медицина

Поняття про військовій медицині, її зміст і завдання Військова медицина - це теорія і практика медичного забезпечення збройних сил в умовах мирного і воєнного часу. Теорія медичного забезпечення збройних сил являє собою сукупність наукових знань про вплив умов військової праці на військовослужбовців і методах зміцнення їх здоров'я, про особливості виникнення і перебігу бойових уражень, захворювань і патологічних стан...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи маркетингу

1. Марк-г-ефективний інструмент підходу господарських керівників до управління, а також перехід від орієнтації підприємства на всесвітній зростання виробництва до орієнтації на максимальне задоволення потреб свої покупців. Використання м-га відкриває реальний шлях підвищення ефективності експорту та розширення експортного потенціалу РБ, тому м-р може підвищити ефективність функціонування народного господарства ...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи планування

Запитання планування інвестиційний прибуток облік 1. Сутність і функції планування . Цілі і завдання планування на підприємстві . Об'єкт і предмет планування на підприємстві . Принципи планування . Методи планування . Види планування, їх зміст і завдання. . Система планів підприємства та їх взаємозв'язок . Організаційні структури планування на підприємстві
Читати реферат

Реферат на тему: Основи менеджменту

1. Основи менеджменту .1 Поняття суб'єкта й об'єкта управління: відносини в системі та умови ефективної взаємодії Суб'єкт управління - суб'єкт (особистість, група людей або організація), що приймає рішення і керуючий об'єктами, процесами або відносинами шляхом впливу на керовану систему для досягнення поставлених цілей. Суб'єкт управління надсилає об'єкту управління імпульси впливу, як...
Читати реферат

Реферат на тему: Основні завдання та цілі управління якістю продукції

Особливості технології експертної оцінки якості експертною. методи ісп-ються там, де фіз-е явл не відкрите або оч складно для использ-ия. Приклад такого методу - оцінка кач-ва фігуристів. Різновидом експертного методу є так званий органолептичний метод, заснований на исп-нии органів чуття людини. Вимірювання - це порівняння одного продукту з ін Якщо результат отримано т...
Читати реферат

Реферат на тему: Фінанси та їх сутність

1. Еволюція поняття фінанси Термін В«фінансиВ» виник у XIII - XV ст. в торгових містах Італії і спочатку позначав будь-який грошовий платіж. Далі термін отримав міжнародне поширення і став вживатися як поняття, пов'язане з системою грошових відносин м/у населенням і державою з приводу утворення державних фондів грошових коштів. p align="justify"> Даний термін відображав, грошові відносини м/у двома суб'єктами, тобто гроші виступали м...
Читати реферат

Реферат на тему: Загальна характеристика предмета і методу бухгалтерського обліку

1. Поняття і види господарського обліку Для отримання достовірних відомостей про хід госп-х процесів, організується хоз.учет. Господарський облік являє собою систему спостереження, вимірювання та реєстрації процесів матеріального виробництва, з метою контролю та управління ними в умовах конкретного економічного ладу. Для визначення кол-х характеристик исп-ся 3 види вимірників:
Читати реферат

Реферат на тему: Система управління фінансами в Україні

Білет № 1 . Система управління фінансами в Україні Фінансова система властіва Кожній державі, Незалежності від уровня економічного розвітку. Фінансова система - сукупність ФІНАНСОВИХ органів та інституцій, Які керують Копійчаної потоками в економіці та характеризують систему управління фінансами в Країні. br/> Система управління державности фінансами в Україні В  С...
Читати реферат

Реферат на тему: Основні етапи вітчизняної та зарубіжної історії

Зміст 1. Східні слов'яни: розселення, заняття і вірування 2. Народницький рух 3. Освіта Давньоруської д-ви і норманський питання 4. Політичні партії та громадські рухи (кінець XIX - початок XX століття) 5. Внутрішня і зовнішня політика Київської Русі 6. Революція 1905-1907 р. 7. Прийняття Стародавньої Руссю християнства і з...
Читати реферат