Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы

Реферат на тему: Питання державного права

Державний іспит з державного права Конституційне право як галузь права Предметом конституційного права як галузі права є суспільні відносини, що виникають у зв'язку із закріпленням і регулюванням: = основ конституційного ладу, суверенітету народу і форм його здійснення, принципів державного устрою і поділ...
Читати реферат

Реферат на тему: Адміністративне право

1. Виконавча влада і державне управління Відповідно до принципу поділу влади, єдина державна влада організаційно й інституціонально підрозділяється на три відносно самостійні гілки - законодавчу, виконавчу і судову. Відповідно до цього і створюються вищі органи держави, які взаємодіють на засадах стримувань і противаг, здійснюючи постійно діючий контроль один за одним. Однак серед них повинен бути лідируючий орга...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи теорії ймовірності та математичної статистики

Запитання 1. Що вивчає теорія ймовірностей . Випробування. Подія. Класифікація подій . Поняття ймовірності події. Класичне визначення ймовірності . Відносна частота події. Статистичне визначення ймовірності . Поняття комбінаторики. Основні правила комбінаторики . Основні комбінаторні з'єднання . Алгебра подій . Умовна ймовірність. Теореми множення ймовірностей . Теореми додавання ...
Читати реферат

Реферат на тему: Фундаментальні закони і теорії хімії

Слідство із закону Авогадро Закон Авогадро - в рівних обсягах різних газів, узятих за однакових температурі і тиску, міститься одне і теж число молекул. Закон був сформульований в 1811 році Амедео Авогадро (1776-1856), професором фізики в Турині. Перший наслідок із закону Авогадро: один моль будь-якого газу за однакових умов займає однаковий об'єм. За нормаль...
Читати реферат

Реферат на тему: Цілі і завдання логістики

1. Визначення, цілі, і завдання логістики Логістика походить від грецького слова В«logistikeВ», що означає мистецтво обчислювати міркувати. Логістика - це наука про планування організації управління і контролю руху матеріальних та інформаційних потоків у просторі і в часі від з первинного джерела до кінцевого споживача. Творцем перших наукових праць з логістики прийнято вважати фр. вій...
Читати реферат

Реферат на тему: Психологія управління

1.Понятие психології управління та утримання її основних напрямків психологія управління - це галузь психологічної науки, що об'єднує досягнення різних наук у сфері вивчення психологічних аспектів процесу управління та спрямована на оптимізацію цього процесу. При визначенні психології управління як науки найчастіше мають на увазі соціальне управління. Менеджмент як соціальне управління являє окремий випадок управління, сутністю якого є кер...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи маркетингу

Деякі питання по курсу дисципліни В«МаркетингВ» Тема № 1. Сучасна концепція маркетингу, комплекс маркетингу і його управління маркетинг ринок товарний ПИТАННЯ: 1.Маркетинг? . Принципи маркетингу? . Маркетингові дослідження? ...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи маркетингу

понятійний апарат ЛОГІСТИКИ . Об'єкт, предмет, основні поняття і завдання логістики Логістика - інтегрована система активного управління матеріальними потоками на основі застосування сучасних інформаційних технологій та оптимізаційних економічних рішень, яка розглядає в єдності материалопотока між господарюючими суб'єктами і всередині них і спрямована на досягнення високих кінцевих результатів діяльності.
Читати реферат

Реферат на тему: Організація торгівлі

1. Роль і завдання торгівлі на сучасному етапі Торгівля - підприємницька діяльність торговельних організацій і індивідуальних підприємців, в основі якої лежать відносини з продажу вироблених, перероблених або придбаних товарів, а також з виконання робіт, надання послуг, пов'язаних з продажем товарів. Суб'єктами торгівлі є торгові організації та індивідуальні підприємці, що здійснюют...
Читати реферат

Реферат на тему: Основні поняття психогенетики

Завдання 1. Опишіть методи психогенетики по 2-3 пропозиції. Складіть схему . Дайте визначення спадковості і мінливості. Хромосомна теорія спадковості . Поясніть поняття генотипу. Мутаційна мінливість. Систематизуйте і узагальніть типи мутацій . Модифікаційних мінливість. Фенотип . Поясніть закони успадкування Менделя . Проаналізуйте генетику статі. Успадкування, зчеплене зі статтю. Ознаки, залежні ві...
Читати реферат