Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы

Реферат на тему: Відповіді на ГОСи з менеджменту організації

4. Зовнішнє оточення. Внутрішнє середовище проекту. середу проекту Project environment Визначення: Оточення проекту складається з внутрішнього і зовнішнього середовища. Зовнішнє середовище - безліч ресурсів у вигляді товарних ринків і базарів, а також конкуренти, партнери, споживачі і посередники, динамічно змінюють свою поведінку і взаємодіючі в часі. Внутрішня Середа - доступні елементи зовнішнього середовища, що знаходяться у власності або розпорядженні ком...
Читати реферат

Реферат на тему: Квитки з економіки організації

1. Поняття підприємства і загальні риси, властиві цій виробничій структурі. Підприємство - самостійний господарський суб'єкт, що виробляє продукцію, виконує роботи і надає послуги з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку. Спільні риси: - Організаційна єдність - це колектив зі своєю внутрішньою структурою і порядком управління; - Комплекс засобів виробництва для виготовлення певного виду продукції або послуг і мають ...
Читати реферат

Реферат на тему: Квитки з маркетингу

1.Визначення терміна "Маркетинг". Великий енциклопедичний словник визначає маркетинг як систему управління проізводстводственно-збутовою діяльністю підприємств, заснованої на комплексному аналізі ринку. Маркетинг включає вивчення і прогнозування попиту, цін, організацію НДДКР зі створення нових видів продукції, рекламу, координацію внутрішньофірмового планування та фінансування та ін Філіп Котлер: В«Маркетинг - Це мистецтво і наука правильно виби...
Читати реферат

Реферат на тему: Квитки по АХД

1. Роль і завдання АХД в управлінні підприємством і підвищенні ефективності його діяльності. Основні принципи АХД, їх характеристика. АХД сприяє інтенсифікації національного виробництва, впроваджень досягнень науки і техніки в роботу підприємств. Попередній аналіз дозволяє визначити доцільність та ефективність нововведень. Оперативний та поточний аналіз допомагає визначити ефект від впровадження у виробництво досягнень технічного прогресу, нових технологічних процесів.
Читати реферат

Реферат на тему: Квитки з суспільствознавства за 9-й клас (2010)

КВИТОК № 1 1. Релігія, її роль в житті сучасного суспільства. Релігія - форма суспільної свідомості, сукупність уявлень і поглядів, в основу яких лежить віра в існування Бога, вищих сил, в священне, а також відповідних їм обрядів і культів. Релігійне вірування людини означає внутрішню переконаність у існуванні вищої сили (вищого Почала, Бога або богів). Релігія виконує ряд функцій: формує світогляд шляхом прийняття певних тверджень (догматів), з...
Читати реферат

Реферат на тему: Відповіді на екзаменаційні питання з соціальної роботи (введення в спеціальність)

PK В В  ! 0й ( rҐ [1] [Content_Types]. xml Сћ [1] ([1] ґTЙnВ0Р…Wк? DС•V ‰ РЋ ‡ Єє є [В¤ Т0ц В¬ z "Зl? ЯI QХBС’ "% г В· шеЩС“С'С™l Ојw% л =-Рѓ" ^ i7 + ЩЗд% їg & б "0ЮAЙ6Р‚l4С?С•L60 # ґГ'НS њЈњѓ XшР‹ & • РЏV $ zРЊ3-"ь 3а В· Р…Ю-Ю% p) O5 С› "Із5} Ю: ‰` С’eРЏИ ... ОјVЙDFK'І) _: хK% Я) "lЦа С?! РЉпUЕ '‡ vе7Р‰ & jЩXДф *, Ща + W ^., НРЋі |...
Читати реферат

Реферат на тему: Відповіді на питання по ГОСАМ з інформатики та інших дисциплін

З дисципліни "Розробка та стандартизація програмних засобів та інформаційних технологій " 1. Життєвий цикл (ЖЦ) програмного забезпечення: поняття ЖЦ, моделі (парадигми) та методології ЖЦ. (Файл) ПО - сукупність взаємодіючих д/с/іншому пр-м, їх описів і керівництв, призначених для ефективного ісп-ня обчи-ної системи. ЖЦ автоматизованої с-ми ( за ГОСТ - 34, 1980) - совок-ть взаємопов'язаних проце...
Читати реферат

Реферат на тему: Відповіді на іспиті з загальної психології

1.Место психології в системі наук про людину. 2.Псіхологія як наука.Спеціфіка психологічного знання. Психологія як наука. Специфіка наукового психологічного знання. Галузі психології. Психологія як наука, психіка та її хар-ки. Psuche (грец.) - Душа. Logos (грец.) - зміст, виражений у слові (осмислене слово, розум, пізнання, вивчення, дослідження, розумне розуміння). Т.ч., психологія - це на...
Читати реферат

Реферат на тему: Impact of European integration in its member

EUROPEAN UNIVERSITY OF LEFKE FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENES BUSINESS DEPARTMENT COURSE; EUROPEAN AND ECONOMIC INTEGRATION ASSIGNMENT Submitted to; ERHAN ERCIN You can contact me to: maradona@rambler.ru Name: Makhsut Surname: Zulufov Number: 21-4295 ...
Читати реферат

Реферат на тему: Суспільствознавство. Вступний Іспит в РГПУ

1. Суспільство 1.1. Товариство як складна динамічна система: Системі (грец.) - ціле, складене з частин, з'єднання, сукупність елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках один з іншому, які утворюють певну єдність. Суспільство - поняття багатогранне (філателісти, охорона природи тощо); суспільство як протиставлення природі; суспільство - стійке об'єднання людей, не механічне, а що має певну структуру. У суспільстві діють різні п...
Читати реферат