Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы

Реферат на тему: Деякі аспекти освітнього права

1) Державна політика в галузі освіти грунтується на наступних принципах: гуманістичний характер освіти, пріоритет загальнолюдських цінностей, життя і здоров'я людини, вільного розвитку особистості. Виховання громадянськості, працьовитості, поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, Батьківщини, сім'ї; єдність федерального культурного та освітнього простору. Захист і розвиток сис...
Читати реферат

Реферат на тему: Психологічні новоутворення молодшого шкільного віку

Пізнавальна сфера дитини У молодшому шкільному віці великі зміни відбуваються у пізнавальній сфері дитини. Пам'ять набуває яскраво виражений довільний характер. Зміни в області пам'яті пов'язані з тим, що дитина, по-перше, починає усвідомлювати особливу мнемическую завдання. Це завдання в дошкільному віці або зовсім не виділяється, або виділяється з великими труднощами. По-друге, в молодшому шкільному віці йде інтенсивне...
Читати реферат

Реферат на тему: Предмет і об'єкти економічної теорії

Предмет і об'єкти економічної теорії Уявлення про предмет політичної економії за весь період її існування були дуже різноманітними. Сущ. безліч трактувань предмета політекономії. Меркантилісти - багатство і способи його накопичення, в торгівлі. Англ. вчений Т.Р. Мальтус - щастя, багатство і ро...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи мікроекономіки

1. Економічна система: поняття, елементи, класифікація Економічна система-сукупність взаємопов'язаних економічних елементів, що утворюють певну цілісність, економічну структуру суспільства. Функціонування економічної системи націлене на виконання таких завдань: забезпечення працездатності економіки, координація всіх видів економічної діяльності, соціальні цілі. p align="justify"> Основними елементами економічної системи є: соціально-економ...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи інституціональної економіки

Матеріал для підготовки до іспиту по Інституціональною економіці Економічна теорія з часу свого виникнення як самостійної області знання використовувала модель економічної людини. Створення такої моделі обумовлено необхідністю дослідження проблеми вибору і мотивації у господарській діяльності індивідів. Але як спра...
Читати реферат

Реферат на тему: Основні макроекономічні показники. Ринок праці в умовах недосконалої конкуренції. Ринок цінних паперів

1. Предмет мікроекономіки Мікроекономіка - складова частина ек-кою науки, до-раю вивчає економіч взаємини між людьми і визначає загальні закономірності госп. діяль-ти. Мікра розглядає принципи прийняття рішень госп-ними суб'єктами, при цьому наголошується, що кожен економіч. суб'єкт діє в умовах ринкової економіки, приймає рішення і володіє свободою і суверенітетом. Мікра вивчає поведінку суб'єктів госп. дея-сти, коли ...
Читати реферат

Реферат на тему: Національна економіка

Тема НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 1. Теоретичні підході до визначення Поняття національної ЕКОНОМІКИ Існують Різні теоретичні підході до визначення національної ЕКОНОМІКИ. У сучасній Економічній науці Заходу національна економіка ототожнюється з національнім РІНКОМ. Альо такий підхід спрощує проблему. На мнение відомого екон...
Читати реферат

Реферат на тему: Система попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій

Запитання Питання 1: Бета-випромінювання - це потік електронів і позитронів, ? - частки мають елементарним негативним зарядом. Вони виникають у ядрах атомів при радіоактивному розпаді і негайно ж випромінюються звідти. ? - частинки можуть проходити крізь тканини організму на 1-2 см, пробіг ...
Читати реферат

Реферат на тему: Охорона праці в Галузі

1. Завдання, мета та Зміст дісціпліні В«Охорона праці в ГалузіВ» Основи охорони праці (ООП) - це комплексна дісціпліна, яка базується як на загальноосвітніх (фізика, хімія, математика), так и на загальнотехнічніх та спеціальніх дісціплінах (Опір Матеріалів, електротехніка, технологія и оборуд...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи акушерства

1. Н. Максимович-Амбодик і його роль в акушерстві Зародження А. - в середині 18в. - У Московському Університеті - медичний факультет. Лікар, вчений, педагог, Н. Максимович-Амбодик (1744-1812) - основоположник вітчизняного А. і педіатрії. Він першим отримав звання професора А. Заснував клінічну кафедру. p align="justify"> Створив першу енциклопедію з А. з атласом - перший посібник, з підготовки акушерів. Він перший проводив практичн...
Читати реферат