Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы

Реферат на тему: Основи організаційної поведінки

1. ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ І ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ Організаційна поведінка є науковою дисципліною, яка займається вивченням поведінки працюючих людей і тим, як вони здійснюють діяльність у рамках певних організаційних структур, або організацій. Організаційна поведінка - систематичний, науковий аналіз індивідів, груп і організацій з метою зрозуміти, передбачити й удосконалити індивідуальної виконання і функціон...
Читати реферат

Реферат на тему: Дитяча хірургія

Б-1, В-1Історія хирур-гии Історія хірургії йде корінням в глибоку старовину. У стародавньому Єгипті, Індії, Греції проводилися такі втручання, як кастрація, ампутація кінцівок, видалення каменів з сечового міхура. Найбільшого розквіту досягла хірургія в стародавній Греції та Ріме.Свідетельство цьому - праці Гіппократа, який описав лікування переломів і вивихів, різні операціі.Представленіе про рівень хірургічної допомоги в стародавньому Римі ...
Читати реферат

Реферат на тему: Витоки соціологічного знання та їх характеристика

1. Витоки соціологічного знання та їх характеристика Витоки соціології можна знайти в міркуваннях вчених і мудреців - у мудрих, з філософським підтекстом радах по різних житейських питань. Антична думка дала новий поштовх дослідженням соціальної сфери, заклала ще ряд елементів у фундамент основ соціології. Першим в історії насилу по В«загальної соціологіїВ» вважається В«ДержаваВ» Платона (428/427 - 348/347 до н.е.). У...
Читати реферат

Реферат на тему: Підприємницьке право

Шпаргалка по підприємницькому праву 1. Основні поняття і предмет підприємницького права РФ Підприємницьке право як галузь російського права - сукупність юридичних норм, що регулюють підприємницькі відносини і тісно пов'язані з ними інші, в тому числі некомерційні відносини, а також відносини з державного регулювання ринкової еко...
Читати реферат

Реферат на тему: Історія Казахстану

Казахстан в давнину кам'яний казахстан война реформа Кам'яний вік ділиться на 3 періоди: . палеоліт - 2,5 млн. - 12 тис. років до н.е. . мезоліт-12-5 тис. років до н.е. . неоліт-5-3-тис. років до н.е. Палеоліт ділиться на ранній (нижній) 2,5 млн. - 40 тис. років до н.е.; Середній (мусть...
Читати реферат

Реферат на тему: Державний кадастровий облік нерухомого майна

1. Передумови об'єднання з/з обліку НИ та РП на нерухомість. Часові та фінансові витрати Основними передумовами створення явл-ся попередній багаторічний національний та міжнародний досвід роботи у наданні послуг у сферах гос-ой реєстрації прав та ЦКУ нед-ти. При цьому одними із завдань довгострокового та середньострокового розвитку РФ визначені: 1. підвищення якості та доступності гос-их послуг, в т.ч послуг в електронному вигляді 2. зн...
Читати реферат

Реферат на тему: Економіка підприємства

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 1. Основна економічна проблема і роль підприємства в її вирішенні Основне протиріччя економіки. Фундаментальні питання економіки. Економічна свобода підприємства. Поняття і класифікація підприємств. Види діяльності підприємства. Структура національної економіки: сфери, сектору, комплекси, галу...
Читати реферат

Реферат на тему: Теорія держави і права

1. Становлення і розвиток юридичної науки в Західній Європі правової нормативний державний політичний ТГП як наука - складова частина юриспруденції (сукупність юридичних наук, які вивчають державно-правову дійсність). Час виникнення юриспруденції як універсальної юридичної науки по різному визначається різними вченими. Один вважають, що вона зародилася в кінці 16 ст. (Енциклопедія законознавства). Інші знаходять ...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи теорії держави і права

1. Структура теорії держави і права як науки Структурування теорії держави і права як науки здійснюється в контексті двох основних підходів, які з певною часткою умовності можуть бути названі предметним і функціональним. Структурування теорії держави і права відповідно до предметним підходом передбачає виділення двох основних структурних розділів: В«теорії державиВ» і В«теорії праваВ». При цьому від того, яким...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи держави і права

1. Основні концепції виникнення держави і права Класовий підхід до виникнення права і держави. Основні ідеї класового підходу до виникнення права і держави полягають у наступному. Поява права і держави - регресивний подія, крок назад в історії людства, що порушує його природно-природне існування та розвиток. ...
Читати реферат