Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник

Реферат на тему: Віват, Портфоліо!

Віват, Портфоліо! Автор: Зубар Катерина Іванівна, викладач Економічних дисциплін Сосницького СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО технікуму бухгалтерського учета ЗМІСТ Вступ Вхідне тестування Розділ І. Портфоліо методисти ...
Читати реферат

Реферат на тему: Екологія. Охорона навколишнього середовища

Тема 1. Предмет і завдання екології. Екологія особини - Аутекологія Мета: Ознайомити з основними завданнями екології та сталого розвитку, історією розвитку екологічних знань, сучасною структурою екологічної науки. Розглянути основні рівні організації живої матерії. Познайомитися з принципами класифікації факторів навколишнього середовища та їх впливом на живі організми Екологія як наука сформувалася в рамках...
Читати реферат

Реферат на тему: Екологія біосфери

Тези лекцій Тема 1. Предмет і завдання екології. Екологія особини - Аутекологія Мета: Ознайомити з основними завданнями екології та сталого розвитку, історією розвитку екологічних знань, сучасною структурою екологічної науки. Розглянути основні рівні організації живої матерії. Познайомитися з принципами класифікації факторів навк...
Читати реферат

Реферат на тему: Правові основи військової служби

ПРАВОВІ ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ Військова служба - найважливіший вид діяльності громадян Російської Федерації з збройного захисту Вітчизни. У силу значущості військової служби держава законодавчо визначає основні питання її змісту та порядку проходження, права, обов'язки і відповідальність військовослужбовців. У цій главі коротко викладаються питання, знання яких допоможе військовослужбовцю плідно виконувати покладені на нього обов'яз...
Читати реферат

Реферат на тему: Сутність, принципи та компоненти стратегічного планування. Конкуренція

Реферат В«Сутність та управлінські ролі менеджераВ» Вступ Менеджер - це людина, що займає постійну управлінську посаду і наділений повноваженнями приймати рішення з певних видів діяльності організації, що функціонує організації. Менеджери займають різні позиції в організації (директор, керівник групи, організато...
Читати реферат

Реферат на тему: Організація Фінансів та фінансова діяльність ПІДПРИЄМСТВА

Зміст Введення . Гідравлічний розрахунок дорожньої канави .1 Визначення нормальної глибини канави .2 Визначення критичної глибини і критичного ухилу в підвідному руслі .3 Аналіз стану потоку . Гідравлічний розрахунок безнапірних труб .1 Визначення діаметра труби .2 Визначення критичної глибини .3 Визначення критичного ухилу Висновок Список використаної літератури ...
Читати реферат

Реферат на тему: Геологічні основи розробки нафтових, газових і газоконденсатних родовищ

Астраханський державний технічний університет Кафедра геології нафти і газу КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни: Геологічні основи розробки нафтових, газових і газоконденсатних родовищ Введення Лекційний курс В«Геологічні основи розробки нафтових, газових і газоконденсат...
Читати реферат

Реферат на тему: Проблеми глобалізації в країнах Сходу

Лекції В«Проблеми глобалізації в країнах СходуВ» Тема 1. Введення . Курс В«Процес глобалізації і міжнародні відносиниВ» З'явившись в 1960-х роках у наукових дослідженнях університетів Північній Америці, ідея глобалізації була заснована на новому бачен...
Читати реферат

Реферат на тему: Теорія електричних і магнітних кіл

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРИВОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ПВНЗ В«Кременчуцький університет ЕКОНОМІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ та управлінняВ» КУРС лекцій з дисципліни В«Теорія електричних та магнітніх КілВ» для студентов денної та заочної форм навчання ...
Читати реферат

Реферат на тему: Фізичні основи електроніки

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ Конспект лекцій для студентів спеціальностей В«Мережі зв'язку та системи комутаціїВ» і В«Багатоканальні телекомунікаційні системиВ» Єкатеринбург 2006 ЗМІСТ ...
Читати реферат