Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник

Реферат на тему: Основи інформаційних систем і технологій

1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ .1 Історія виникнення і розвитку інформаційних технологій Історія виникнення інформаційних технологій сягає своїм корінням в глибоку старовину. Першим найпростішим цифровим пристроєм вважаються рахунки, винайдені майже одночасно і незалежно один від одного в Стародавній Греції, Стародавньому Римі, Китаї, Японії і на Русі. Все, щ...
Читати реферат

Реферат на тему: Інформаційна безпека та захист інформації

Введення в інформаційну безпеку Інформаційна сфера (середа) - це сфера діяльності, пов'язана з створенням, розповсюдженням, перетворенням і споживанням інформації. Будь-яка система захисту інформації має свої особливості і в той же час повинна відповідати загальним вимогам. Загальними вимогами до системи захисту інформації є наступні: 1. Систем...
Читати реферат

Реферат на тему: Будова і функції зубів, шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної і нервової системи, печінки, нирок і легень

Зміст 1. Зуби: молочні, постійні, формула зубів, будова 2. Шлунок: положення, частини, будова стінки, функції 3. Будова ворсинки, пристінкові травлення 4. Структурно-функціональна одиниця печінки (печінкова часточка). Функції печінки 5. Структурно-функціональна одиниця легень 6. Структурно-функціональна одиниця нирки 7. Серце:...
Читати реферат

Реферат на тему: Систематика рослин

Лекція № 1 1. Предмет, цілі і завдання систематики вищих рослин Систематика вищих рослин - це розділ ботаніки, який розробляє природну класифікацію вищих рослин на основі вивчення та виділення таксономічних одиниць, встановлює родинні зв'язки між ними в їх історичному розвитку. "Систематика, за визначенням Lawrence (1951) - це наука, яка включає про п р е д е л е н і е, н о м е н к л а...
Читати реферат

Реферат на тему: Вітчизняна історія (дожовтневий період)

Конспект лекцій по Вітчизняної історії (дожовтневий період) Кузнєцов І.В. Муром 2005 Історія як наука Історія як наука зародилася ще в Давньому світі. В«Батьком історіїВ» вважається грец...
Читати реферат

Реферат на тему: Основні етапи історії Казахстану

Зміст 1. Основні терміни, поняття, визначення 2. Конспект лекційних занять Лекція № 1. Тема: Предмет Історії Казахстану. Казахстан в давнину Лекція № 2. Тема: "Середньовічні Держави на території Казахстану (VI - XII ст.) Лекція № 3. Тема: Казахстан в монгольську епоху (XIII-початок XVвв.) Лекція № 4. Тема "Формування казахської народності та осв...
Читати реферат

Реферат на тему: Основні події на території російської держави

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ тольяттінській державний університет Кафедра історії КУРС ЛЕКЦІЙ з курсу «³тчизняна історіяВ» Автори к.і.н. Безгіна О.А., к.і.н. Речовий О.Н., к.і.н. Г.В.Здерева, ...
Читати реферат

Реферат на тему: Виховання етнічної самосвідомості особистості

ЗМІСТ Введення глави 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ етнічної самосвідомості ОСОБИСТОСТІ 1.1 Проблеми поліетнічності сучасної Росії .2 Становлення етнічної самосвідомості особистості .3 Особливості етнічного виховання .4 Полікультурна виховання як засіб становлення етнічної самосвідомості РОЗДІЛ ...
Читати реферат

Реферат на тему: Історія історичної науки. Історіографія загальної історії

Курс лекцій Історія історичної науки. Історіографія загальної історії д.і.н., професор А.Г. Айрапетов Лекція 1. Історична думка на порозі Нового часу. Гуманістична історіографія історіографія нова історія У XV-XVI ст. зростання товарно-грошових відносин, зародже...
Читати реферат

Реферат на тему: Історія Дагестану

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Державні освітні установи ВИЩОЇ ОСВІТИ "Дагестанського державного ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ " КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ З ІСТОРІЇ Дагестану ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ Частина 1 (з на...
Читати реферат