Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник

Реферат на тему: Внутріфірмове планування і управління

Міністерство освіти і науки України Приазовський державний технічний університет Кафедра економіки підприємств Конспект лекцій з дисципліни В«Внутріфірмове планування і управлінняВ» для студентів спец. 7.090218 В«Металургійне обладнанняВ» і 7.090214 В«Підйомно-транспортні, будівельні, сі...
Читати реферат

Реферат на тему: Котячі міфи: цікаве про котів

Зміст 1. Походження кішки . Історія кішок . Поширення кішок по світу . Дикі кішки . Від мишолова до породистої кішки . Поведінка кішок . Органи почуттів кішок . Відомі особистості і коти . Образ кішки у фольклорі та мистецтві
Читати реферат

Реферат на тему: Технологія виробництва напівфабрикатів з птиці

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського Кафедра технології виробництва продукції громадського харчування В  Основи кулінарної майстерності Методичні вказівки для самостійного вивчення теми: В«Технологія...
Читати реферат

Реферат на тему: Психологія управління

Зміст I. Психологія управління як наука . Предмет і завдання психології управління . Психологічні закони управління . Основні управлінські функції . Методи управління
Читати реферат

Реферат на тему: Макроекономіка

1. Теорія ділового циклу 1.1 Загальні характеристики ділових циклів, проциклічну і протициклічну змінні Теорія економічних циклів поряд з теорією економічного зростання відноситься до теорій економічної динаміки, які пояснюють розвиток народного господарства. Теорія циклу покликана пояснити причини коливань економічної активності суспільства в часі (хвилеподібна крива на графіку), а теорія зростан...
Читати реферат

Реферат на тему: Психологія управління

короткий конспект лекцій Психологія управління Зміст мотивація лідерство міжособистісне емоційне вигорання Тема 1. Особистість та її потенціал у системі управління Тема 2. Мотивація і результативність організації Тема 3. Лідерство в організації Тема 4. Стреси в організа...
Читати реферат

Реферат на тему: Арбітражний процес

Недержавні освітні установи В«МОСКОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРАВАВ» Спеціальність-В«ЮриспруденціяВ» Конспект Арбітражний процес Студентка: Пантелєєва (Бантюкова) Катерина Вадимівна г.Новокузнецка 2009 ...
Читати реферат

Реферат на тему: Управління персоналом

Тема 1. "Основи управління людськими ресурсами" 1.Словарь: престиж професії, популярність професії, мотивація, привабливість професії та праці 2.Опісать фактори, які, на вашу думку, впливають на престиж, популярність і привабливість професії . Розробити дерево цілей, завдань і функцій служби управління персоналом організації Тема 2. "Пошук, підбір кандидатів і прийом на роботу" 1.Словарь: професійний підбір, професійна консультація, претендент, в...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи проектування машинобудівних заводів

Проектування машинобудівних цехів і заводів Вчення про проектування машинобудівних заводів за порівняно короткий термін пройшло шлях від простої систематизації заводського досвіду до створення наукової дисципліни. Перші наукові положення з технологічного проектування заводів є в працях проф. Тімме І.А. (1836 - 1896), подальший р...
Читати реферат

Реферат на тему: Причини і механізми психіатричних захворювань

1. ІСТОРІЯ, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І СУЧАСНЕ СТАН ПСИХІАТРІЇ Психіатрія як самостійна дисципліна сформувалася 150 років тому. Періоди формування: - донаукових - позбавлення від хворих - розуміння сутності психіатричних захворювання, визначення шляху їх лікування і повернення до повноцінного життя людей, які перенесли психози.
Читати реферат