Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник

Реферат на тему: Встановлення в Туркестані колоніальної радянської влади. Рух борців за свободу

Зміст Встановлення в Туркестані колоніальної радянської влади. Рух борців за свободу I. Лютнева революція 1917р. та її вплив на революційні рухи в Туркестані II. Жовтневий переворот і встановлення в Туркестані радянської колоніальної влади. Боротьба за створення "Туркестанської автономії" III. Початок боротьби за свободу рух істіклолчілар Харакат IV. Лік...
Читати реферат

Реферат на тему: Коротка характеристика галузей права

Коротка характеристика галузей права Лекція 1. Основні поняття права право держава злочин покарання процес 1. В«Основи праваВ» В«Основи праваВ» - це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, що складаються в діяльності фізичних та юридичних осіб. Ці суспільні відносини є предметом ...
Читати реферат

Реферат на тему: Математичне моделювання

МІНІСТЕРСТВО ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН Кафедра В«Інформатика і математикаВ» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З дисципліни В«математичне моделюванняВ» для студентів напряму В«Інформатика та інформаційні технологіїВ»
Читати реферат

Реферат на тему: Соціально-економічна статистика

Міністерство освіти і науки РФ Сочинський державний університет Е.В.Гордеева СТАТИСТИКА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ В«СТАТИСТИКАВ» (Розділ 2 В«Соціально-економічна статистикаВ») Рекомендовано Навчально - Методичною Радою СГУ для студентів еконо...
Читати реферат

Реферат на тему: Бухгалтерський облік

1. Структура бухгалтерії і організація бухгалтерського обліку в ТОО "AntS-Telecom" В даний час в Республіці Казахстан всі господарюючі суб'єкти зобов'язані надати річну фінансову звітність відповідно до МСФЗ, крім того, бухгалтерія ТОО "AntS-Telecom" з 2007 року веде облік за розробленим типовим планом рахунків на основі Інструкції з розробки плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом МФ РК від 22.12.2005г., № 426. Н...
Читати реферат

Реферат на тему: Економіка, організація і планування виробництва на підприємствах

Тематичний план Пояснювальна записка Тема: Введення Розділ I Галузь в умовах ринку Тема: Галузь у системі національної економіки Тема: Матеріально-технічна база галузі Тема: Трудові та фінансові ресурси галузі Розділ II Виробнича структура підприємства Тема: Підпри...
Читати реферат

Реферат на тему: Програмування на мові Object Pascal

Елементи мови Object Pascal Алфавіт: букви ((az) - верхній і нижній регістр), цифри, 16-тиричном цифри, спеціальні символи і зарезервовані слова. Pascal - не чутливий до регістрів (а = А), арабські цифри (0 - 9), 16-тиричном цифри (0 - 9 - а - f), спеціальні знаки (=, +, -, *, /,,, < span align = "justify">,:,;, (,), {,}, [,], ^, @, $, #), пари символів ( =, ,: =, (*, *), .., _). Пробіл з кодом A...
Читати реферат

Реферат на тему: Проблема буття. Теорія пізнання

Лекція 1. ПРОБЛЕМА БУТТЯ 1. Коротка характеристика онтології Онтологія - розділ філософії, в якому йде мова йде про буття. Сюди входять такі філософські категорії як матерія, рух, простір, час, а також існування, суще, субстанція і т.д. Слід зазначити, що онтологія вивчає не те, як світ реально існує, а те, як його можна мислити. Категорія буття є центральним поняттям онтології і найважливішо...
Читати реферат

Реферат на тему: Цілі і завдання вивчення трудового права

Цілі і завдання вивчення трудового права Зміст Введення Лекція 1. Поняття трудового права Лекція 2. Соціальне партнерство у сфері праці Лекція 3. Правове регулювання ринку праці, зайнятості та працевлаштування Лекція 4. Трудовий договір Лекція 5. Правов...
Читати реферат

Реферат на тему: Математичне програмування

Лекція 1, 2 Математичне програмування. Поняття про оптимізаційних задачах. Завдання лінійного програмування (ЗЛП). Графічний метод розв'язання ЗЛП Запитання: 1. Предмет - математичне програмування, коротка класифікація методів. p align="justify">. Основні поняття теорії оптимізації. p align="justify">. Постановка ЗЛП, різні форми запису. Приклади економічних ...
Читати реферат