Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник

Реферат на тему: Становлення політології як самостійної науки

Особливості бухгалтерського обліку готової продукції Введення облік готова продукція документація Основним завданням промислових підприємств є найбільш повне забезпечення попиту населення високоякісною продукцією. Темпи зростання обсягу виробництва продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, пр...
Читати реферат

Реферат на тему: Організація управлінських рішень

Конспект лекцій з дисципліни В«Управлінські рішенняВ» Тема 1. Сутність, роль, класифікація управлінських рішень У складі проблем сучасного менеджменту однією з пріоритетних є розроблення, прийняття та виконання управлінського решения. Вона має дуже високу практичну з...
Читати реферат

Реферат на тему: Маркетинг як філософія бізнесу

Маркетинг як філософія бізнесу Вивчай все не заради марнославства, а заради практичної користі. Для розуміння суті економіки і складних економічних відносин, необхідно засвоїти, що в основі всіх цих відносин лежать людські потреби. Маркетинг - одна з систем управління і організації діяльності з розробки виробництва і збуту товарів (послуг) з метою отриманн...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи організації виробництва і менеджмент

Міністерство освіти і науки України Приазовський державний технічний університет Кафедра економіки підприємств Парлюк І.П. Конспект лекцій з дисципліни В«Основи організації виробництва і менеджментВ» для студентів спеціальностей В«ТеплоенергетикаВ» та В«Промислова теплотехнікаВ» З...
Читати реферат

Реферат на тему: Ринкова економіка

Тема 1. Введення в макроекономіку. Суспільне відтворення Макроекономіка є найважливішим складовим розділом економічної теорії, в якому досліджується функціонування національної економіки як єдиного цілого. На це вказує приставка макро (великий), яка звертає увагу на те, що даний розділ економічної теорії присвячений аналізу великомасштабних народногосподарських проблем. Основним ...
Читати реферат

Реферат на тему: Міжнародні фінанси

Введення Протягом десятиліть після другої світової війни у ​​світовій економічній середовищі відбувалися значні зміни. У 50-х роках промислові корпорації були зайняті відтворенням внутрішніх ринків. У 60-х роках фірми, зайняті у сфері виробництва і торгівлі, стали розширюватися під впливом швидко зростаючої міжнародної торгівлі і закордонних ринків. У 70-х роках підприємства різних форм організації бізнесу стали багатонаціональними, вклад...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи екології

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра "Безпека життєдіяльності, екологія і хімія" ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ Конспект лекцій Напрям підготовки: .050101 Комп'ютерні науки
Читати реферат

Реферат на тему: Комерційні банки та основні умови їх діяльності в РК

Тема Комерційні банки та основні умови їх діяльності в РК діяльність комерційних банків на сучасному етапі комерційний банк фінансовий ризик капітал Банк - це організація, створена для залучення грошових коштів та їх розміщення від свого імені на умовах повернення, платності і терміновості. ...
Читати реферат

Реферат на тему: Інформаційні системи в менеджменті

Інформаційні системи в менеджменті 1. Сучасний стан та тенденції розвитку інформаційних технологій Під системою розуміють будь Об'єкт, який одночасно розглядається і як єдине ціле, і як об'єднана в інтересах досягнення поставлених цілей сукупність різнорідних елементів. Системи значно відрізняються між собою як за скл...
Читати реферат

Реферат на тему: Маркетинг і маркетингові комунікації

Маркетинг і маркетингові комунікації Базовий курс лекцій з маркетингу для спеціальностей ЕУС, ПРХД Попов Ю.Л. ІЕіП ВолгГАСУ Зміст 1. Введення в маркетинг .1 Основні поняття маркетингу .2 Ідеологічні основи маркетингу .3 Області та напрямки діяльност...
Читати реферат