Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Використання ЗВТ на уроках біології

Реферат Використання ЗВТ на уроках біології

ління

У гімназії № 32 організація навчально-виховного процесу з використанням інформаційних та комунікативних технологій ведеться в рамках проекту В«Управління гімназією на основі системної комп'ютеризації В». Інформаційні технології дозволяють:

• побудувати відкриту систему освіти, що забезпечує кожному школяреві власну траєкторію навчання. p> • корінним чином змінити організацію процесу навчання учнів, формуючи у них системне мислення. p> • раціонально організувати пізнавальну діяльність школярів в ході навчально-виховного процесу. p> • використовувати комп'ютери з метою індивідуалізації навчального процесу і звернутися до принципово нових пізнавальних засобів. p> • вивчати явища і процеси в мікро-і макросвіті, всередині складних технічних і біологічних систем на основі використання засобів комп'ютерної графіки та моделювання. p> • представляти в зручному для вивчення масштабі різні фізичні, хімічні, біологічні процеси, реально протікають з дуже великою або малою швидкістю.

На відміну від звичайних технічних засобів навчання ІКТ дозволяють не тільки наситити навчається великою кількістю готових, суворо відібраних, відповідним чином організованих знань, але й розвивати інтелектуальні, творчі здібності учнів, їх вміння самостійно здобувати нові знання, працювати з різними джерелами інформації.

На уроках і факультативах з біології та в позаурочний час можна використовувати ЕОР В«Анатомія - 8В», енциклопедія Кирила і Мефодія, В«Уроки біології 10-11В», електронні енциклопедії В«ЗоологіяВ» і В«БотанікаВ», «³дкрита біологіяВ» Физикон і ін Ці та інші електронні підручники допомагають вирішити наступні дидактичні завдання:

• засвоїти базові знання з предмета,

• систематизувати засвоєні знання,

• психологічно налаштувати на атмосферу іспиту,

• натренувати відповідати на найбільш каверзні питання,

• сформувати навички самостійної роботи з навчальним матеріалом з використанням НІТ, сформувати навички самостійної роботи з навчальним матеріалом з використанням НІТ,

• сформувати навички самоконтролю,

• сформувати мотивацію до навчання в цілому і до біології зокрема,

• надати навчально-методичну допомогу учням у самостійній роботі над навчальним матеріалом,

• забезпечити зручну освітнє середовище і можливості самостійного вибору у пошуку та використанні джерел інформації, тобто підготувати учня до іспиту в найкоротші терміни, попутно сформувавши у нього масу корисних загальнонавчальних навичок.

Використання ІКТ на уроках біології дозволить інтенсифікувати діяльність вчителя і школяра; підвищити якість навчання предмета; відобразити істотні сторони біологічних об'єктів, висунути на передній план найбільш важливі (з точки зору навчальних цілей і завдань) характеристики досліджуваних об'єктів і явищ природи [4].


1.2 Методичні прийоми використання мультимедіа на

уроках біології.


Переваги мультимедійних технологій, в порівнянні з традиційними, різноманітні: наочне уявлення матеріалу, можливість ефективної перевірки знань, різноманіття організаційних форм у роботі учнів і методичних прийомів у роботі вчителя.

Багато біологічні процеси відрізняються складністю. Діти з образним мисленням важко засвоюють абстрактні узагальнення, без картинки не здатні зрозуміти процес, вивчити явище. Розвиток їх абстрактного мислення відбувається за допомогою образів. Мультимедійні анімаційні моделі дозволяють сформувати у свідомості учня цілісну картину біологічного процесу, інтерактивні моделі дають можливість самостійно В«конструюватиВ» процес, виправляти свої помилки, самонавчатися.

Можна використовувати такі методичні прийоми:

1. Використання мультимедіа вчителем: відключити звук і попросити учня прокоментувати процес, зупинити кадр і запропонувати продовжити далекої шиї протікання процесу, попросити пояснити процес.

2. Використання комп'ютера учнями: при вивченні текстового матеріалу: можна заповнити таблицю, скласти короткий конспект, знайти відповідь на питання.

3. Контроль знань: тести з самопроверкой.

4. Виступ школярів з мультимедійною презентацією розвиває мову, мислення, пам'ять, вчить конкретизувати, виділяти головне, встановлювати логічні зв'язки.

Етапи інформатизації викладання предмета:

1. Використання комп'ютера в якості друкарської машинки, підготовка за його допомогою найпростіших дидактичних матеріалів, планів уроків і т.п.

2.Использование електронних підручників та освітніх ресурсів на електронних носіях у якості наочних посібників, з їх ілюстративними, анімаційними можливостями.

3.Іспользованіе програмних ресурсів для створення власних навчальних посібників з допомогою програм Microsoft Power Point, Microsoft Publisher, Adobe Photoshop і т.д.

4.Прімененіе навчальних проектів, керівництво д...


Назад | сторінка 2 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Використання комп'ютера на уроках біології
  • Реферат на тему: Використання елементів проблемного навчання на уроках біології
  • Реферат на тему: Розвиток в учнів навчально-пізнавальної діяльності на уроках біології
  • Реферат на тему: Підвищення ефектівності навчання на уроках біології та хімії путем ігрових ...
  • Реферат на тему: Процес актівізації пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ учнів на уроках біології