Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Педагогічні умови розвитку пізнавального інтересу у дітей 6-7 років з порушенням мови

Реферат Педагогічні умови розвитку пізнавального інтересу у дітей 6-7 років з порушенням мови

йомство з навколишнім життям і діяльністю можливе лише на основі широких і різнобічних інтересів. Діти, які швидко йдуть вперед, але не затримують жодного погляду на навколишнє їхнє життя, швидко гаснуть, заходять у глухий кут, як багато «вундеркінди», які не мали в дитинстві широких, різнобічних, властивих їхньому віку інтересів.

Серед дослідників, які займалися вивченням пізнавального розвитку дітей з мовною патологією, можна назвати таких, як Л.С. Цвєткова, Т.М. Пірцхалайшвілі, Е.М. Мастюкова, Н.А. Чевелева, Г.С. Сергєєва, які досліджували різні періоди сприйняття; Г. С. Гуменна, яка вивчала особливості пам'яті; О.Н. Усанова, Ю.Ф. Гаркуша, Т.А. Фотекова, що дослідили увагу; І.Т. Власенко, Г.В. Гуровец, Л.Р. Давидович, Л.А. Зайцева, В.А. Ковшиков, Ю.А. Елькін, О.Н. Усанова, що вивчали своєрідність різних форм мислення; В.П. Глухів, який досліджував уяву.

О.М. Мастюкова у своїх дослідженнях вказує, що «у багатьох дітей з мовними порушеннями при формально зберіганню інтелекті мають місце виражені труднощі навчання, своєрідне нерівномірне дисгармонійний відставання всіх психічних процесів». Тому, для того щоб зрозуміти причину порушення або недорозвинення мови необхідно знати стан пізнавальної сфери дитини, і необхідно розглядати кожний психічний процес окремо.

Виходячи з актуальності проблеми, нами обрана тема курсової роботи «Педагогічні умови розвитку пізнавального інтересу у дітей 6-7 років з порушенням мови»

Мета дослідження: вивчити педагогічні умови розвитку пізнавального інтересу у дітей дошкільного віку та визначити основні шляхи його формування.

Об'єкт дослідження: пізнавальний інтерес дітей 6-7 років з порушенням мови.

Предмет дослідження: педагогічні умови формування пізнавального інтересу у дітей 6-7 років з порушенням мови.

Гіпотеза дослідження: формування пізнавального інтересу молодших школярів буде ефективним, якщо будуть дотримуватися наступні умови:

розвинені всі психічні процеси, доступні певному віку дітей;

розроблена система корекційно-розвивальних вправ;

використовуються прийоми, що будять безпосередній інтерес до освітньої діяльності;

Завдання дослідження:

. Вивчити теоретичні основи вивчення пізнавального інтересу дітей старшого дошкільного віку.

. Провести експериментальну роботу з формування пізнавального інтересу у дітей 6-7 років з порушенням мови.

Методологічні основи: для вирішення поставлених завдань і перевірки вихідних припущень нами застосовувався метод аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури, вивчення та аналіз педагогічного досвіду, педагогічний експеримент (констатуючий, формуючий, контрольний), спостереження, індивідуальні бесіди , тестування. Практична значимість курсової роботи обумовлена ??тим, що її дані можуть бути використані в практичній діяльності вихователів і студентів.

База дослідження: Чуваська республіка, Янтіковскій р-н, с. Алдіарово, Логопедична група при МБОУ «Алдіаровская ЗОШ».


1. Теоретичні основи вивчення пізнавального розвитку дітей старшого дошкільного віку


1.1 Особливості розвитку пізнавальних процесів у дітей 6-7 років, що розвиваються в нормі

педагогічний порушення мова пізнавальний

З надходженням дитини в школу під впливом навчання починається перебудова всіх її пізнавальних процесів, набуття ними якостей, властивих дорослим людям. Це пов'язано з тим, що діти включаються в нові для них види діяльності і системи міжособистісних відносин, що вимагають від них наявності нових психологічних якостей. Загальними характеристиками всіх пізнавальних процесів дитини повинні стати їх довільність, продуктивність і стійкість.

У молодшому шкільному віці закріплюються і розвиваються далі все пізнавальні процеси (увага, пам'ять, уява, мислення, сприйняття і мова), необхідність якого пов'язана зі вступом до школи.

Проблемі розвитку пізнавального інтересу у молодших школярів присвячено цілий ряд досліджень (Р.Д. Тригер, К.М. Рамонова, Н.К. Постникова, І.Д. Власова, Л.Ф. Захаревич, Л.М. Маневцова, Т.А. Куликова, Є.В. Іванова, Е.С. Бабунова, Л.Н. Вахрушева та ін.), що розглядають його як мотив пізнавальної діяльності.

Змістом пізнавальних інтересів можуть бути різні області навколишньої дійсності, у тому числі і світ неживої природи (І.С. Фрейдкін, Н.Н. Нікандров, Н.Г. Комратова, Л.М. Кларін, О.Р. Галімов, Г.І. Петку, М.Ю. Бурикіна, Л.А. Григорович). Пізнавальний інтерес молодших школярів збагачує процес спілкування. Інтенсивне протікання...


Назад | сторінка 2 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Психолого-педагогічні умови розвитку уваги у дітей 5-6 років з порушенням м ...
  • Реферат на тему: Формування пізнавального інтересу молодших школярів у навчальній та позанав ...
  • Реферат на тему: Психолого-педагогічні умови розвитку мислення дітей старшого дошкільного ві ...
  • Реферат на тему: Формування пізнавального інтересу у дітей з обмеженими можливостями здоров& ...
  • Реферат на тему: Формування пізнавального інтересу у дітей з обмеженими можливостями здоров& ...