Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Аналіз диференціальних рівнянь

Реферат Аналіз диференціальних рівнянь

sub>,. y ( n-1) ( x 0 ) = y n-1 пЂ .


2. Завдання, що призводять до диференціальних рівнянь
2.1 Рівноприскорений рух

Нехай у початковий момент часу t = 0 матеріальна точка має початкове положення S (0) = 0, початкову швидкість V (0) = V0 і далі рухається прямолінійно з постійним прискоренням a (t) = a . Якщо S (t) і V (t) - відповідно шлях, пройдений точкою за час t , і її швидкість в момент часу t , то, як відомо S Вў пЂ  (t) = пЂ  V (t) і V Вў (t) = пЂ  a (t) = пЂ  a.

Тобто, функція переміщення S (T) є рішенням диференціального рівняння S Вў Вў пЂ  (t) = пЂ  a . Це рішення будемо шукати, інтегруючи рівняння двічі.

В 

V (t) = пЂ  S Вў пЂ  (t) = пЂ  ГІ ; пЂ  S Вў 'пЂ  (t) dt = пЂ  ГІ пЂ  adt = пЂ  at пЂ« пЂ  C, V (0) = пЂ  V 0 Гћ пЂ  C = пЂ  V 0 Гћ V ( t) = пЂ  V 0 пЂ« пЂ  at.

В 
2.2 Геометричні завдання

Нехай, наприклад, потрібно знайти лінію, що проходить через точку А (1,2) і що володіє наступною властивістю: для будь-який її дотичній відрізок цієї дотичної, укладений між осями системи координат, в точці дотику ділиться навпіл. p> Для вирішення цього завдання позначимо через y (x) рівняння шуканої лінії і нехай M (x 0 , y 0 ) - її довільна фіксована точка. p> Дотична до кривої в цій точці має рівняння y - y (x 0 ) = y '(x 0 ) (x - x 0 )

Знайдемо ординати точок перетину цієї дотичної з осями системи координат.


В 

Ясно, що x B = 0 і y C = 0. Тоді:


В 

Так як x 0 - довільна точка, то шукана функція повинна задовольняти диференціального рівняння першого порядку


В 

Для довільної постійної З функція задовольняє цього рівняння. Оскільки крива повинна проходити через точку А (1,2), то підставивши в це рішення x = 1 і y = 2 , отримаємо С = 2 . Рішенням задачі є гіпербола. b>
3. Диференціальні рівняння першого порядку

Диференціальне рівняння першого порядку є рівняння виду

В 

F (x, y, y Вў) = пЂ  0.


Далі ми будемо вважати, що це рівняння дозволено відносно похідної: y Вў пЂ  = пЂ  f (x, y). Це рівняння так само можна записати в диференціальної формі:


P (x, y) dx + Q (x, y) dy = 0.


Загальних методів рішення диференціальних рівнянь першого порядку не існує, однак для деяких важливих класів функцій f (x, y) такі методи відомі і призводять до спільного рішення рівняння. Розглянемо деякі з цих класів.

3.1 Рівняння з відокремлюваними змінними

Так називається рівняння, права частина якого представляє собою твір функції, що залежить тільки від х , і функції, що залежить тільки від у .


В 

Для пошуку рішення такого рівняння висловимо входить у нього похідну через диференціали і перейдемо до рівняння в диференціалах


В 

Тепер розділимо змінні


В 

(В останньому рівнянні змінні х і у поділяє знак рівності).

Проінтегрував обидві частини останнього рівності отримуємо загальне рішення рівняння у вигляді неявно заданої функції:


В 

G (y) = F (x) + C .

Розглянемо практичний приклад: Знайти рішення рівняння

В 

y '= y cos x.

Рішення . Права частина рівняння являє собою добуток двох функцій, одна з яких залежить від х , а інша від у . Отже - це рівняння з відокремлюваними змінними. Висловимо похідну через диференціали і розділимо змінні:


В 

Тепер проинтегрируем обидві частини останнього рівняння:


В 

Приклад 2 . Вирішити завдання Коші p> Рішення . Спочатку знайдемо спільне рішення диференціального рівняння.


В 

В отримане спільне рішення підставимо задані початкові умови x = 1 і у = 1 : 0 = ln1 = acrtg1 + С = ПЂ/4 + С. Значить, приватне рішення рівняння, що задовольняє заданим початковим умовам, виходить з його загального рішення при значенні постійної С =-ПЂ/4. Рішенням задачі Коші є функція lny = acrtgx-ПЂ/4 , або y = e arctg x - ПЂ/4.

Однорідні рівня...


Назад | сторінка 2 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рішення крайової задачі для звичайного диференціального рівняння з заданою ...
  • Реферат на тему: Рішення диференціального рівняння для похідної функції методом Хеммінга і м ...
  • Реферат на тему: Рішення диференціального рівняння методами Ейлера і Ейлера-Коші
  • Реферат на тему: Рішення завдання Неймана для рівняння Пуассона в прямокутній області
  • Реферат на тему: Алгоритм рішення рівняння в повних диференціалах