Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Позиціонування як модель формування і просування сучасного бренду

Реферат Позиціонування як модель формування і просування сучасного бренду

ціонування бренду.

Методи дослідження визначалися цілями і завданнями роботи і включали в себе: метод аналізу, метод порівняння, метод наукового узагальнення.

Структура роботи включає вступ, два розділи (теоретичної і практичної), висновок, список використаної літератури, а також додатки.

Розділ 1 називається «Теоретичні основи вивчення брендингу та середовища бренду».

Тут ми розглянули питання, по-перше, характеристику сучасної сутності бренду, по-друге, сучасний стан російського брендингу.

Розділ 2 називається «Аналіз можливостей розвитку бренда через моделі позиціонування в середовищі бренду».

Тут ми розглянули питання, по-перше, позиціонування як основа розвитку бренду, по-друге, ми провели аналіз прикладів брендингу в різних моделях позиціонування бренду.

Теоретична значимість курсової роботи полягає в опрацюванні теми сучасного середовища бренду, а отримані результати дозволять сформувати певну модель бренд-середовища, аналіз якої необхідний перед просуванням продукту, а практична значущість пов'язана з практичним аналізом технологій позиціонування як моделі формування і просування сучасного бренду.


ГЛАВА 1. Теоретичні основи вивчення брендингу та середовища бренду


. 1 Характеристика сучасної сутності бренду


У російській практиці бренд-менеджменту загальновизнані норми професійної лексики ще остаточно не сформувалися. Про це свідчить хоча б той факт, що в сучасній літературі можна одночасно зустріти дві форми написання слова - «бренд» і «бренд». Точно так само в теорії бренд-менеджменту існують різні інтерпретації бренду, які часом діаметрально протилежні за своїм змістом. Безумовно, дати однозначне визначення бренду зовсім непросто, так як поняття «бренд» багатоаспектне.

Цілком природно, що в нових ринкових умовах, коли бренд стає одним з ключових стратегічних активів компанії, різко зросла потреба в освоєнні теоретичних основ бренд-менеджменту і їх практичному застосуванні (Додаток 1).

Однак, незважаючи на всю значимість проблематики, в літературі з маркетингу та бренд-менеджменту не завжди можна зустріти цілісний і зважений підхід до вивчення проблем брендингу. Як зазначає Д.Б. Бєляков, «багато елементи теорії брендингу розглядаються поза зв'язком один з одним, тому знання, одержувані від такого позасистемного підходу, приймають випадкове, фрагментарне зміст».

У першу чергу це стосується основоположного поняття бренд-менеджменту - терміна «бренд». У спеціальній економічній літературі можна зустріти численні визначення бренду, які не завжди кореспондуються один з одним. Розглянемо кілька визначень бренду, в яких робиться акцент на його різних властивостях і аспектах.

. Акцент на ідентифікацію товару і його відмінності від конкурентів. «Бренд - це ім'я або символ, які ідентифікують продукт. Успішний бренд ідентифікує продукт, який має незаперечну конкурентну перевагу ».

. Акцент на сприйнятті товару споживачем.

«Бренд - це набір сприйнять в очах споживача»

. Акцент на обіцянці виробника споживачу.

Бренд - це «сукупність назви та інших символів, що використовуються для ідентифікації продукту, і" обіцянка, яке дається покупцеві ». «Марка - це в певному сенсі обіцянка того, що пропонований товар має набір позитивних якостей і не обдурить очікувань покупців».

. Акцент на доданій цінності.

«Бренд - це товар, який відповідає функціональним потребам деяких користувачів і надає їм деяку додаткову цінність, здатну задовольнити певні психологічні потреби і спонукати до покупки». «Марка - індивідуалізований продукт, яким покупець приписує підвищену цінність».

Спробуємо дати розгорнуте визначення поняття «бренд», грунтуючись на многоаспектном підході, розглянутому вище. Для цього в першу чергу зіставимо поняття бренду з товаром-дженериків (безмарочних продуктом).

Перше рішення, яке належить прийняти маркетологу (малюнок 1), - це рішення про те, чи буде фірма присвоювати своєму товару марочне назва (та інші вербальні і візуальні ідентифікатори). Якщо ні, товар буде являти собою безмарочних продукт (дженерик).

Малюнок 1. Рішення про створення бренду: «товар-дженерик» або «бренд»


Такі товари продаються під їх родовими назвами в простій одноколірної упаковці, на якій відсутнє маркування компанії-виробника. При виготовленні продукції часто використовуються компоненти більш низької якості або відсутні додаткові опції, що поліпшують якість користування прод...


Назад | сторінка 2 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Бренд-бук як один з PR-інструментів просування образу компанії в умовах суч ...
  • Реферат на тему: Позиціонування бренду
  • Реферат на тему: Бренд та його основні положення
  • Реферат на тему: Бренд як інструмент формування іміджу
  • Реферат на тему: Бренд ВАТ «МТС»