Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Дохідний підхід до оцінки вартості бізнесу

Реферат Дохідний підхід до оцінки вартості бізнесу

ріоду. Метод заснований на тому, що вартість частки власності в підприємстві дорівнює поточної вартості майбутніх доходів, які принесе ця власність:

=I/R,


де V - вартість; I - очікуваний періодичний дохід; R - коефіцієнт капіталізації.

В якості капіталізується доходу можуть виступати показники, так чи інакше враховують амортизаційні відрахування: або чистий прибуток після сплати податків, або прибуток до сплати податків, або величина грошового потоку. Метод капіталізації прибутку в найбільшою мірою підходить для ситуацій, в яких очікується, що підприємство протягом тривалого терміну буде отримувати приблизно однакові величини прибутку або темпи її зростання будуть постійними.

На відміну від оцінки нерухомості в оцінці бізнесу даний метод застосовується досить рідко через значних коливань величин прибутків або грошових потоків по роках, характерних для більшості оцінюваних підприємств.

Метод дисконтування грошових потоків. Визначення вартості бізнесу цим методом грунтується на припущенні про те, що потенційний інвестор не заплатить за даний бізнес суму, більшу, ніж поточна вартість майбутніх доходів від цього бізнесу, а власник не продасть свій бізнес за ціною, яка нижче поточної вартості прогнозованих майбутніх доходів. У результаті взаємодії сторони прийдуть до угоди про ринкову ціну, що дорівнює поточної вартості майбутніх доходів:де PV - поточна вартість; n - число періодів; In - дохід періоду; Y - ставка дисконтування.

Ринкова оцінка бізнесу багато в чому залежить від його перспектив. Ці фактори дозволяє врахувати метод дисконтування грошових потоків. Даний метод оцінки вважається найбільш прийнятним з точки зору інвестиційних мотивів і може бути використаний для оцінки будь-якого діючого підприємства. Існують ситуації, коли він об'єктивно дає найбільш точний результат оцінки ринкової вартості підприємства.

Застосування даного методу найбільш обгрунтоване для оцінки підприємств, що мають певну історію господарської діяльності (бажано прибутковою) і знаходяться на стадії росту або стабільного економічного розвитку. Слід дотримуватися розумну обережність у застосуванні цього методу для оцінки нових підприємств, навіть багатообіцяючих.

Основні етапи оцінки підприємства методом ДДП:

) вибір моделі грошового потоку;

) визначення тривалості прогнозного періоду;

) ретроспективний аналіз і прогноз валової виручки від реалізації;

) аналіз, прогноз витрат та інвестицій;

) розрахунок величини грошового потоку для кожного року прогнозного періоду;

) визначення ставки дисконтування;

) розрахунок величини вартості в постпрогнозний період (реверсії);

) розрахунок поточних вартостей майбутніх грошових потоків і реверсії;

) внесення підсумкових поправок.

Вибір моделі грошового потоку.

При оцінці бізнесу застосовують одну з двох моделей грошового потоку:

) грошовий потік для власного капіталу;

) грошовий потік для всього інвестованого капіталу.

Грошовий потік для власного капіталу використовується для розрахунку ринкової вартості власного капіталу (табл. 1.1);


Таблиця 1 - Розрахунок грошового потоку для власного капіталу.

Знак действіяЧістая прибуток після сплати налоговПлюсАмортізаціонние отчісленіяПлюс (мінус) Зменшення (приріст) власного оборотного капіталаПлюс (мінус) Зменшення (приріст) інвестицій в основні средстваПлюс (мінус) Приріст (зменшення) довгострокової задолженностіІтогоДенежний потік для власного капіталу

Грошовий потік для всього інвестованого капіталу, коли не відрізняється власний і позиковий капітал, а розраховується сукупний грошовий потік, тобто вартість всього інвестованого капіталу. Ринкову вартість всього інвестованого капіталу підприємства отримують наступним чином: грошовий потік для власного капіталу «плюс» виплата відсотків по заборгованості (які раніше були відняті при розрахунку чистого прибутку) «мінус» частину податку на прибуток (оскільки відсотки по заборгованості віднімалися з прибутку до сплати податків, повертаючи їх назад, слід зменшити їх суму на величину податку на прибуток).

Визначення тривалості прогнозного періоду. Тривалість прогнозного періоду, в межах якого здійснюються розрахунки, визначається з урахуванням наступних факторів:

тривалості створення, експлуатації і, якщо необхідно, ліквідації об'єкта;

Назад | сторінка 2 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Теоретичні та методичні аспекти розрахунку грошового потоку для власного ка ...
  • Реферат на тему: Моделі оцінки вартості капіталу
  • Реферат на тему: Рентабельність активів і власного капіталу як показники оцінки ефективності ...
  • Реферат на тему: Вартість капіталу і принципи його оцінки
  • Реферат на тему: Сутність і поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)