Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Психолого-педагогічна діагностика розвитку дітей раннього дошкільного віку

Реферат Психолого-педагогічна діагностика розвитку дітей раннього дошкільного віку

Передмова


Зміни в суспільстві викликали нові соціальні процеси, торкнулися питань уваги і становлення держави до сім'ї, до дітей, усвідомлення необхідності прогнозування перспектив розвитку кожної дитини з раннього віку. Визнання Конвенції ООН про права дитини, Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, законів "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства" сприяє забезпеченню оптимальних умов, як важливого базису повноцінного розвитку особистості майбутнього громадянина з раннього віку.

Саме ранній вік є унікальним і визначальним для всього подальшого розумового, фізичного, мовного і емоційного розвитку дитини. Це період становлення функціональних систем, формування вищих кіркових функцій у результаті взаємодії дитини з навколишнім середовищем, що особливо інтенсивно відбувається в перші три роки життя. У цей період удосконалюються здібності мозку приймати сигнали з зовнішнього світу, переробляти і зберігати інформацію, формуються процеси сприйняття, наочно-дієвого і наочно-образного мислення, пам'яті 'пам'яті, уваги, що створює базу для подальшого психічного розвитку. Тому відхилення в моторному, психічному, мовному і емоційному розвитку, які проявляються вже в ранньому віці, негативно впливають на подальший розвиток дитини, викликаючи труднощі в оволодінні читанням, листом і рахунком, є причиною появи вторинних психологічних нашарувань і шкільної дезадаптації. p> У зв'язку з цим особливого значення набуває психодіагностика як галузь психології, спрямована на всебічний аналіз психічного, фізичного і мовного і особистості в цілому з метою виявлення та подолання недоліків розвитку. Основні завдання психодіагностики в спеціальної педагогіки і психології - встановлення первинного дефекту і цілеспрямована корекція виявлених порушень і попередження можливих вторинних наслідків. Самое раннє втручання з метою виявлення та подолання відхилень у розвитку дітей раннього віку та попередження їх наслідків є сьогодні актуальним і спонукає до розробки та систематизації діагностичних методик і дидактичних матеріалів для роботи з дітьми раннього віку в умовах ДНЗ, ПМПК та сім'ї.

Пропонований посібник висвітлює методики спостереження та обстеження, спрямовані на своєчасне вивчення рівня психофізичного розвитку дітей раннього віку, зокрема першого, другого і третього року життя, і дає можливість виявити передумови можливого відхилення і визначити стратегію подальшого педагогічного впливу. Представлений комплекс методик спостереження психофізичного розвитку та обстеження пізнавального розвитку грунтується на багаторічному досвіді дослідницької та практичної діяльності психолого - медико - педагогічного консультування дітей раннього дошкільного віку, дозволяє здійснювати контроль за ходом психофізичного розвитку таких дітей, які виховуються і навчаються в різних умовах, і своєчасно виявляти несприятливі фактори, що впливають на формування їхньої психіки. Керівництво рекомендується до широкого впровадженню в педагогічну практику.


Розділ I Науково-методичні основи психолого-педагогічної діагностики розвитку дітей раннього дошкільного віку

1.1 Психолого-педагогічна діагностика розвитку дітей - складова педагогічного процесу

Орієнтація національної освіти на особистість дитини зумовлює нову стратегію виховання на основі гуманістичних принципів, передбачає визнання особистості дитини найвищою суспільною цінністю. Особистість дитини - це продукт усього суспільства. У вітчизняній дитячої психології і дошкільній педагогіці давно визнана необхідність здійснення систематичного контролю за ходом психічного розвитку дітей, оскільки в період раннього і дошкільного дитинства відбувається активне формування особистості дитини, яке безпосередньо залежить від його соціально-культурних умов. Погодити педагогічний процес з сучасними суспільними вимогами до дитині, які стрімко змінюються, допоможе, на думку вчених (Л. Артемова, І. Бех, М. Гавриш, О. Кононко, І. Пінчук, Н. Побірченко, В. Тарасун, М. Шеремет та ін), оновлення дидактичних основ освіти шляхом запровадження стратегії суб'єкт-суб'єктного виховання, здійснення особистісно-орієнтованого підходу.

Основою реалізації особистісно орієнтованого підходу в процес навчання і виховання дітей дошкільного віку є педагогічне діагностування. Оскільки, починаючи з раннього дитинства, необхідно формувати особистість, здатну перемагати труднощі, орієнтуватися в нових ситуаціях, то діагностування розвитку дітей раннього віку покликане допомагати педагогам і батькам правильно будувати педагогічний процес. Адже з раннього віку заклад АЕТ СЯ тип людини, в се життя зберігає здатність змінюватися, активно будувати і перебудовувати свій внутрішній світ. Тому особливо важливо уважно вивчити всі сторони розвитку дитини в ранньому віці, тому що, як стверджує Масару Ібука (Японія) - "після трьох - вже пізно". p> У зв'язку з ц...


Назад | сторінка 2 з 115 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Теоретичні та методичні засади фізичного виховання та розвитку дітей ранньо ...
  • Реферат на тему: Роль раннього віку для подальшого розвитку дитини
  • Реферат на тему: Закономірності психічного розвитку дитини раннього віку
  • Реферат на тему: Психолого-педагогічні умови сенсорного розвитку дітей раннього віку
  • Реферат на тему: Особливості пізнавального розвитку дітей раннього віку