Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Вивчення фразеології в середніх класах

Реферат Вивчення фразеології в середніх класах

ustify"> теоретичний: вивчення лінгвістичної та методичної літератури з теми дослідження, теоретичний аналіз і синтез;

емпіричний: спостереження, бесіда, узагальнення практичного досвіду, вивчення документації та продуктивної діяльності;

методи експерименту:

а) констатуючий - для виявлення лексико-семантичних помилок у вживанні фразеологічних одиниць учнями та визначення їх причин;

б) формуючий - для формування в учнів навичок вживання в мові фразеологічних одиниць російської мови;

в) контрольний - для визначення ефективності розробленої методики навчання російської фразеології.

Гіпотеза дослідження: Вивчення фразеології в середніх класах спрямована на усунення і виявлення помилок у зв'язного мовлення в учнів; включає вправи для виявлення помилок при вживанні фразеологізмів у мові.

Наукова новизна полягає в тому, що:

виявлено типові і стійкі помилки у вживанні фразеологічних одиниць російської мови, визначені їх причини;

розроблена науково обгрунтована система виявлення та попередження мовних помилок при вживанні фразеологізмів російської мови в зв'язного мовлення учнями;

підготовлена ​​науково обгрунтована система навчання російської фразеології в ефективність, якої визначена за результатами дослідно - експериментального навчання;

розроблений і впроваджений у практику навчання російській мові фразеологічний мінімум для середніх класів;

складена комплексна система вправ і тестів по збагаченню активної лексики на фразеологічному рівні.

Теоретична значимість курсової полягає в тому, що результати дослідження можуть бути введені в науковий обіг при розробці проблем лексики та фразеології російської мови, основ лінгводидактики та методики навчання російській мові.

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані при навчанні російській мові в середніх класах, розробці факультативних занять з фразеології, спецкурсів та спецсемінарів для студентів, методичних посібників для вчителів російської мови. br/>

Глава 1. Фразеологія як наука та відбір теоретичного матеріалу для вивчення фразеології в середніх класах


.1 Поява фразеологізмів


Фразеологія - одне з найяскравіших засобів мови, перлина російської мови . Метафоричність, емоційність, оцінність фразеологізмів надають будь-якому висловлюванню особливу виразність.

Фразеологічні одиниці вживаються для більш дотепного, влучного оформлення думок в розмовній мові, а в художніх і публіцистичних текст...


Назад | сторінка 2 з 29 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Національно-регіональний компонент у викладанні російської мови як іноземно ...
  • Реферат на тему: Реалізація культурологічного компоненту навчання на уроках англійської мови ...
  • Реферат на тему: Вивчення лексики російської мови в початковій школі
  • Реферат на тему: Методика роботи над словником учнів на уроках російської мови в молодших кл ...
  • Реферат на тему: Цікаве вивчення лексики та фразеології