Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Підвищення ефективності уроку іноземної мови за допомогою ігрових методів

Реферат Підвищення ефективності уроку іноземної мови за допомогою ігрових методів

певними рамками часу відрізок навчально-виховного процесу, в якому представлені всі його основні елементи: цілі, завдання, зміст засоби, методи і організація. Якість уроку залежить від правильного визначення кожного з цих компонентів та їх раціонального поєднання. Урок іноземної мови має свою специфіку, яка визначається самим змістом предмета, практичною спрямованістю навчання і тим, що іноземна мова виступає не тільки як мета, а й як засіб навчання. Основними психолого-педагогічними та методичними вимогами до сучасного уроку іноземної мови є комунікативність, індивідуалізація процесу навчання, мовна спрямованість завдань, ситуативність навчання, новизна. Основа для побудови уроку - це сукупність наукових положень, що визначають його особливості, структуру, логіку і прийоми роботи. Будуючи урок, необхідно визначити які знання повинні бути засвоєні, але і на якому рівні вони мають бути засвоєні на уроці: на рівні сприйняття, осмислення і запам'ятовування; на рівні застосування знання за зразком; на рівні застосування знань у новій ситуації. Але так як урок - це ланка цілісного навчального процесу, то не на кожному уроці основний його зміст може бути засвоєно на всіх трьох рівнях. Склад сучасного змісту освіти та закономірності процесу навчання в цілому, а засвоєння зокрема, визначають ряд неодмінних вимог до уроку, які необхідно враховувати: Урок повинен передбачати не тільки виклад матеріалу, змісту, а й завдання, які передбачають застосування засвоєних знань на практиці; Частина цих знань повинна бути отримана учнями у процесі самостійного пошуку шляхом вирішення декількох пошукових завдань. Наскільки доступний пошук такого змісту для учнів відповідного віку, настільки важливі способи діяльності, якими учень опановує у процесі пошуку; Виклад матеріалу на уроці має бути варіативним за своєю структурою. В одних випадках викладається готова інформація у формі пояснення та за допомогою ілюстрацій, в інших зміст знань вивчається шляхом постановки вчителем проблеми та розкриття ним шляхів її доказового рішення; Одним з основних вимог до уроку є науковість, неодмінною умовою науковості змісту уроку є ознайомлення учнів з доступними їм методами науки; Істотною стороною уроку є індивідуалізація навчання. Поєднання індивідуалізації навчання з класно-урочної формою колективної роботи вельми нелегке завдання, так як це і внесення до виклад змісту різного ступеня складност...


Назад | сторінка 2 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: ! Застосування інтерактівніх методів навчання як одна Із Шляхів Підвищення ...
  • Реферат на тему: Нетрадиційні форми уроку як один із способів підвищення ефективності навчан ...
  • Реферат на тему: Диференційоване навчання як засіб підвищення ефективності уроку
  • Реферат на тему: Нетрадиційні форми уроку як засіб підвищення мотивації до іноземної мови
  • Реферат на тему: Виховні цілі уроку виробничого навчання