Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Підвищення ефективності уроку іноземної мови за допомогою ігрових методів

Реферат Підвищення ефективності уроку іноземної мови за допомогою ігрових методів

і, що враховує інтереси і можливості різних категорій учнів, і доручення; Структура кожного уроку відповідно до його логікою має бути чіткою, із суворим переходом від однієї частини уроку до іншої відповідно до дидактичною метою уроку і закономірностями процесу навчання. Але цими частинами є не традиційний опитування, вивчення нового, закріплення і т.д., а кроки, що обумовлюють рух до мети уроку, тобто засвоєння його змісту; На уроці повинно мати місце закріплення знань учнів за допомогою відтворення знань, вправ у навичках і уміннях, шляхом виконання завдань на застосування знань у зміненій ситуації; Навчальний процес немислимий без неодноразового повторення змісту знань і умінь. Форма повторення може бути різною, залежно від цілей уроку та його утримання; На уроці повинен мати місце систематичний і планомірний контроль за якістю засвоєння знань учнями. Головний критерій якості уроку - не застосування тих чи інших видів роботи, а навченість учнів, досягнення цілей уроку; Культура вчителя, його інтелектуальний і моральний вигляд є одним з головних умов ефективності уроку. В  1.1 Дидактичні вимоги до уроку В  чітке формулювання освітніх завдань в цілому та їх складових елементів, їх зв'язок з розвиваючими і виховними завданнями. Визначення місця в загальній системі уроків; визначення оптимального змісту уроку відповідно з вимогою навчальної програми і цілей уроку, урахуванням рівня підготовки і підготовленості учнів; прогнозування рівня засвоєння учнями наукових знань, сформованості умінь і навичок як на уроці, так і на окремих його етапах; вибір найбільш раціональних методів, прийомів і засобів навчання, стимулювання і контролю, оптимального їх впливу на кожному етапі уроку, вибір, що забезпечує пізнавальну активність, поєднання різних форм колективної і індивідуальної роботи на уроці і максимальну самостійність у вченні учнів; реалізація на уроці всіх дидактичних принципів; створення умов успішного навчання учнів.

Психологічні вимоги до уроку:

Проектування розвитку учнів у межах вивчення конкретного навчального предмета і конкретного уроку; Облік в цільовій установці уроку психологічної задачі вивчення теми і результатів, досягнутих у попередній роботі; Передбачення окремих засобів психолого-педагогічного впливу методичних прийомів, що забезп...


Назад | сторінка 3 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: План-конспект уроку гімнастики для учнів 4 класу
  • Реферат на тему: Вплив вікових особливостей учнів на побудову уроку
  • Реферат на тему: ! Застосування інтерактівніх методів навчання як одна Із Шляхів Підвищення ...
  • Реферат на тему: Нетрадиційні форми уроку як один із способів підвищення ефективності навчан ...
  • Реферат на тему: Диференційоване навчання як засіб підвищення ефективності уроку