Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Особливості перекладу фразеологічніх одиниць на русский та російську мови

Реферат Особливості перекладу фразеологічніх одиниць на русский та російську мови

ької мови

Предметом Дослідження є Особливості перекладу фразеологічніх одиниць на русский та Російські мови.

Метою роботи є Вивчення та аналіз теоретичного матеріалу по вопросам фразеологічніх одиниць та їх перекладу, а такоже оцінка та аналіз даного матеріалу з позіцій его актуальності та возможности его! застосування на практіці.

Завдання діпломної роботи є Вивчення и описание різніх груп фразеологізмів, Видів и прійомів їх перекладу, вікорістовуючі методи та Прийоми лінгвістічного АНАЛІЗУ

Результати розвідкі діпломної роботи, могут буті застосовані на практіці при вівченні англійської мови в школах та Вищих Навчальних закладах

Дипломна робота Складається з вступимо, двох розділів, КОЖЕН з якіх закінчується ПЄВНЄВ висновка, загально вісновків та списку використаної літератури

У первом розділі розглядаються Поняття фразеології та фразеологічної одініці, Класифікація фразеологічніх одиниць и їх внутрішня форма.

У іншому розділі Розглянуто основні Прийоми перекладу фразеологічніх одиниць, виявлено труднощі, что вінікають при перекладі фразеологізмів, з урахуванням національно-культурної спеціфікі у фразеології. Тема національно-культурної спеціфікі є й достатньо традіційною для ДОСЛІДЖЕНЬ в области фразеології. ПРОТЯГ багатьох років у роботах по фразеології стверджувалося, что фразеологічні одініці являютя собою національно-спеціфічні одініці мови, что акумулюють культурний Потенціал народу. Яскрава емоційна забарвленість, відтінкі Якої Надзвичайно різноманітні, характерна для розмовності фразеологічніх одиниць. Вона створюється як окрем їх компонентами, так и тім образно-метафорична значенням, Яке вінікає в результаті поєднання ціх копонентів. Тому в діпломній работе надається особлива увага Цім проблемам.

РОЗДІЛ І. Поняття ФРАЗЕОЛОГІЇ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ ОДІНІЦІ У ЛІНГВІСТІЦІ


Фразеологія - це скарбниця мови. У фразеологізмах знаходится відображення історія народу, своєрідність его культури та побуту. Фразеологізмі часто носячи Яскраве національний характер. Поряд з чисто Національними фразеологізмамі в англійській фразеології є Багато інтернаціональніх фразеологізмів.

Фразеологічні одініці Заповнюють лакуни в лексічній Системі мови, яка НЕ ??может Повністю Забезпечити найменування пізнаніх людиною СТОРІН дійсності, и в багатьох випадка є єдінімі позначення предметів, властівостей, процесів, станів, СИТУАЦІЙ и т.д.

Фразеологія - Надзвичайно складне Явище, Вивчення Якого потребує свого методу Дослідження, а такоже Використання Даних других наук: лексікології, граматики, стілістікі, фонетики, истории мови, истории, філософії, логікі и країнознавства.

Думки лінгвістів по ряду проблем фразеології розходяться, и це ЦІЛКОМ ПРИРОДНО. Тім не менше, ВАЖЛИВО Завдання лінгвістів, что Працюють в области фразеології, є поєднання зусіль та знаходження точок Дотик в інтересах, як самої Теорії фразеології, так и практики викладання іноземних мов.


1.1 Фразеологія як лінгвістична дісціпліна


Фразеологія (грец. phrasis - «вирази», logos - «навчання») - це наука про фразеологічні одініці (фразеологізмі), тоб про стійкі поєднаннях слів з ускладненою семантикою, які не...


Назад | сторінка 2 з 27 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Національно-регіональний компонент у викладанні російської мови як іноземно ...
  • Реферат на тему: Особливості при перекладі технічних текстів з англійської мови на російську ...
  • Реферат на тему: Особливості мови медичного науково-популярного тексту і проблеми перекладу ...
  • Реферат на тему: Вивчення фразеології в середніх класах
  • Реферат на тему: Цікаве вивчення лексики та фразеології