Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Поняття і порядок укладення трудового договору

Реферат Поняття і порядок укладення трудового договору

P>

1. Поняття, значення, види трудового договору


.1 Поняття і значення трудового договору


Трудовий договір - це угода між працівником і роботодавцем, відповідно до якого роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу за обумовленою трудової функції, своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію і дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку.

З цього визначення випливає, що сторонами трудового договору є роботодавець, з одного боку, і працівник, з іншого боку.

Громадянин може виконувати трудову діяльність також і на основі цивільно-правового договору. У зв'язку з цим необхідно розрізняти цивільно-правовий договір від трудового договору. Характерні ознаки трудового договору:

. Трудовий договір передбачає виконання працівником певних трудових обов'язків, які найчастіше характеризуються професією, спеціальністю працівника, ним посадою.

. Метою трудового договору є врегулювання самого процесу праці.

. За трудовим договором роботодавець зобов'язаний забезпечити працівникові нормальні умови праці, що відповідають нормам трудового права, а також організовувати його працю.

. Працівник зобов'язаний виконувати свої трудові обов'язки з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку, що діють в організації. За порушення внутрішнього трудового розпорядку працівник може бути притягнутий роботодавцем до дисциплінарної відповідальності.

. Працівник зобов'язаний виконувати свою трудову функцію особисто, тобто він не в праві передовіряти виконання роботи іншим особам.

Найважливіше значення трудового договору полягає в тому, що він встановлює конкретні умови праці кожного працівника, тим самим індівідуалізіруя трудові відносини стосовно до окремих суб'єктів.

Трудовий договір є тією юридичною формою, яка в максимальній мірі надає можливість роботодавцю для вільного здійснення підбору необхідних йому працівників з урахуванням його власних інтересів і потреб. Отже, в трудовому договорі відбивається свобода праці і договірний принцип регулювання трудових відносин, що дозволяють сторонам вільно і добровільно вибирати один одного виходячи зі своїх приватних інтересів на ринку праці. У цьому виявляється важлива соціальна та економічна роль трудового договору, але його значення ширше.

Сьогоднішній стан правового регулювання трудових відносин відбиває специфіку періоду переходу до ринкової економіки. З одного боку, воно вже не в змозі адекватно реагувати на все що відбуваються в економіці зміни, з іншого - саме перехідний характер нинішнього етапу ускладнює, наприклад, використання в чистому вигляді аналогічного механізму регулювання, наявного в країнах з розвиненою ринковою економікою.

Істотним недоліком сучасного стану трудових відносин є відсутність чіткого механізму реалізації принципів, закладених в законодавстві. Причин тому багато.

Це і недостатньо чіткий поділ вирішуваних питань по рівнях нормативних актів, і нестиковка цих актів між собою, і відсутність спеціальних органів і процед...


Назад | сторінка 2 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розірвання трудового договору з працівником внаслідок грубого порушення ним ...
  • Реферат на тему: Працівник як сторона трудового договору
  • Реферат на тему: Регулювання трудових відносин за допомогою трудового договору в Російській ...
  • Реферат на тему: Роль трудового договору в регулюванні трудових відносин
  • Реферат на тему: Зміст трудового договору та відмінність його від договору підряду