Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Особливості формування комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку при взаємодії з однолітками

Реферат Особливості формування комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку при взаємодії з однолітками

, тобто комунікативної діяльності, що формується в певних соціальних умовах.

Кожен період життя і розвитку дитини характеризується певним провідним видом діяльності. Гра - є, свого роду, засіб пізнання дитиною дійсності.

Д. Б. Ельконін підкреслював, що гра - це складне психологічне явище, яке дає ефект загального психічного розвитку. [29, с. 27].

У грі дитина вчитися підпорядковувати свою поведінку правилам гри, пізнає правила спілкування з людьми, розвиває свої розумові здібності і пізнавальні інтереси.

Мета роботи - виявити особливості формування комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку при взаємодії з однолітками.

Завдання:

проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження;

виявити особливості становлення комунікативної сфери у старших

дошкільнят при взаємодії з однолітками;

експериментально визначити критерії рівня сформованості

комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку.

Об'єкт: процес становлення комунікативних навичок у старших дошкільників.

Предмет: особливості формування комунікативних навичок у старших дошкільників при взаємодії з однолітками.

Гіпотеза: якщо в роботі з дошкільнятами використовувати розвиваючі ігри та ігрові вправи комунікативної спрямованості, то це дозволить змінити якісні характеристики показників сформованості навичок міжособистісної взаємодії, покращиться психологічний клімат у дитячому колективі і відбудуться істотні позитивні зміни коефіцієнта згуртованості дитячого співтовариства.

Методи: аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження; педагогічний експеримент; аналіз та узагальнення матеріалу, отриманого в результаті експерименту.

Практична значущість роботи полягає тому, що представлені в роботі матеріали можуть бути використані в педагогічному процесі дошкільних установ.

Педагогічний експеримент проводився у 2010/2011 навчальному році. В експериментальному дослідженні брали участь діти старшого дошкільного віку МДОУ № 15 «Центру розвитку дитини« Ракета »м. Калуги.

Структура: робота складається з ведення, двох розділів, висновків, висновків, списку літератури.ГЛАВА I. СТАНОВЛЕННЯ комунікативних навичок у старших дошкільників ПРИ взаємодії з однолітками

спілкування дошкільний комунікативний ігровий

1.1 Особливості спілкування в дошкільному віці


Дошкільнята постійно знаходяться в спілкуванні один з одним, виявляються включені в систему міжособистісних відносин, повсякденної взаємодії, опосередкованого їх спільною діяльністю. У цьому віці спілкування з однолітками ставати провідною потребою, яка задовольняється в грі. У процесі гри, через спілкування і взаємодія з однолітками і дорослими, відбувається засвоєння дитиною соціального досвіду, системи соціальних зв'язків і відносин, тобто соціалізація. У процесі соціалізації дитина набуває переконання, суспільно схвалювані форми поведінки, необхідні йому для нормального життя в суспільстві. Порушенн...


Назад | сторінка 2 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вплив продуктивних видів діяльності на розвиток комунікативних навичок дошк ...
  • Реферат на тему: Особливості спілкування дітей середнього дошкільного віку з однолітками
  • Реферат на тему: Виховання позитивних якостей особистості дитини дошкільного віку в процесі ...
  • Реферат на тему: Соціально-педагогічні умови формування навичок соціальної взаємодії у дітей ...
  • Реферат на тему: Особливості формування художньо-образотворчих навичок у дітей старшого дошк ...