Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Особливості взаємозв'язку процесів мислення та спілкування у дітей старшого дошкільного віку

Реферат Особливості взаємозв'язку процесів мислення та спілкування у дітей старшого дошкільного віку

рії мислення розуміється як прижиттєво формується здатність до вирішення різноманітних завдань і доцільному перетворенню дійсності. Діяльнісна теорія мислення сприяла вирішенню багатьох практичних завдань, пов'язаних з навчанням і розумовим розвитком дітей. На її основі були побудовані відомі теорії навчання і розвитку, серед яких теорії П.Я. Гальперіна, Л.В. Занкова, В.В. Давидова. Проблема розвитку інтелектуальних здібностей актуальна і на сучасному етапі психологічних знань [30].

У процесі виховання дитина опановує предметними діями і мовою, навчається самостійно вирішувати спочатку прості, потім і складні завдання, а також розуміти вимоги, що пред'являються дорослими, і діяти відповідно до них.

Проблема розвитку спілкування однолітків у дошкільному віці відносно молода, але інтенсивно розвивається область вікової психології. Її родоначальником, як і багатьох інших проблем генетичної психології, був Ж. Піаже. Саме він ще в 30-х р.р. привернув увагу дитячих психологів до процесу спілкування, як до важливого фактору й необхідному умовно-соціального та психологічного розвитку дитини. Проте в ті роки це положення Ж. Піаже не маю особливого резонансу в психологічній літературі і залишилося на рівні загальної пропозиції [27].

Здатність до спілкування зачіпає сферу соціальних відносин і самим природним чином має вихід на особистісні якості дитини, що дозволяють йому з тією чи іншою мірою успішності взаємодіяти з однолітками і дорослими, задовольняти інтелектуальні та емоційні потреби, досягати практичних результатів.

У своїй роботі ми розглядаємо два цих психологічних процесу в сукупності.

Мета нашого дослідження: виявити особливості взаємозв'язку процесів мислення і спілкування у дітей старшого дошкільного віку.

Об'єкт дослідження: спілкування як психологічний процес особистості.

Предмет дослідження: особливості взаємозв'язку процесів мислення і спілкування у дітей старшого дошкільного віку.

Гіпотеза дослідження: існує взаємозв'язок процесів мислення і спілкування у дітей старшого дошкільного віку.

Методологічною основою роботи з'явилися концепції вітчизняних і зарубіжних вчених-психологів про процеси мислення і спілкування в старшому дошкільному віці (А.Н. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, Ж. Піаже та ін.)

Завдання дослідження:

1. Розглянути та проаналізувати літературні джерела з досліджуваної проблеми.

2. Розглянути психологічну сутність процесів мислення і спілкування.

. Розглянути, підібрати та проаналізувати методи та методики, спрямовані на виявлення особливостей мислення та спілкування в старшому дошкільному віці.

. Розглянути і визначити за допомогою діагностики особливості мислення і спілкування в старшому дошкільному віці.

. Проаналізувати та інтерпретувати результати дослідження, зіставити їх з гіпотезою.

. Виявити взаємозв'язок процесів мислення і спілкування в старшому дошкільному віці.

. Провести оцінку отриманих результатів з поставленими завданнями.

В якості методів дослідження були використані:

1. Метод теоретичного аналізу літер...


Назад | сторінка 2 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку з порушення ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку з руховими ...
  • Реферат на тему: Психолого-педагогічні умови розвитку мислення дітей старшого дошкільного ві ...
  • Реферат на тему: Виховання позитивних якостей особистості дитини дошкільного віку в процесі ...
  • Реферат на тему: Особливості спілкування дітей середнього дошкільного віку з однолітками