Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Проектування і розробка системи менеджменту за стандартом ISO 22000 версії 2005 року у рамках інтегрованих систем менеджменту

Реферат Проектування і розробка системи менеджменту за стандартом ISO 22000 версії 2005 року у рамках інтегрованих систем менеджменту

ментів в інтегрованій системі значно менше, ніж сумарний обсяг документів в декількох паралельних системах;

в інтегрованій системі досягається більш високий ступінь залученості персоналу в поліпшення діяльності організації;

здатність інтегрованої системи враховувати баланс інтересів зовнішніх сторін організації вище, ніж за наявності паралельних систем;

витрати на розробку, функціонування і сертифікацію інтегрованої системи нижче, ніж сумарні витрати при декількох системах менеджменту.

Організаційно-методичним фундаментом для створення інтегрованих систем повинні служити стандарти ISO серії 9000. Це обумовлено тим, що базові поняття та принципи, сформульовані в цих стандартах, в найбільшій мірі відповідають поняттям і принципам загального менеджменту. При цьому особливу значимість представляє процесний підхід, який не опосередковано (як це має місце при функціональному підході), а безпосередньо відображає реальні процеси, здійснювані в сучасному бізнесі. Важливо й те, що введення в дію стандартів ISO серії 9000 в історичній ретроспективі передувало введенню в дію інших міжнародних стандартів на системи менеджменту і багато в чому визначило методологію їх побудови. З таблиці. 2 (Додаток 1) видно великий збіг структури і складу об'єктів стандартизації в стандартах ІСО 9001, ІСО 14001 та OHSAS 18001, а також частковий збіг з SA 8000. Спільним для ІСО 9001, ІСО 14001 та OHSAS 18001 стало використання циклу управління PDCA (Plan -Do - Check - Action), встановленого в теорії якості.

У сучасному світі пред'являються високі вимоги до якості харчових продуктів. Але на відміну від вимог до якості, які можуть змінюватися в залежності від вимог конкретних споживачів, вимоги до безпеки харчової продукції, є непорушними. Приступаючи до виробництва, виробник бере на себе відповідальність перед споживачем за вироблену продукцію. Харчовим підприємствам, які прагнуть утримувати свої позиції на ринку і бути конкурентоспроможними, необхідно враховувати ризики, пов'язані з безпекою харчової продукції.

Об'єктом дослідження донної курсової роботи є підприємство галузі харчової промисловості - ВАТ «Кондитер». Метою дослідження є розробка системи менеджменту в області безпеки харчової продукції в рамках ІСМ. Для досягнення поставленої мети необхідне рішення наступних завдань:

· Вивчення моделей побудови ІСМ;

· використання правил GMP, при розробці системи менеджменту;

· аналіз існуючої системи менеджменту на підприємстві - об'єкті дослідження;

· формулювання мотивів впровадження стандарту ISO 22000 стосовно до об'єкта дослідження;

· складання програми робіт з розробки системи менеджменту в області безпеки харчової продукції;

· розробка концептуальної моделі системи менеджменту безпеки підприємства ВАТ «Кондитер»;

· Розробка приблизного переліку документів ІСМ для підприємства ВАТ «Кондитер».


Глава 1. Теоретична частина


1.1 Інтегровані системи менеджменту


Під інтегрованою системою менеджменту треба розуміти частину системи загального менеджменту організації, що відповідає вимогам двох або більше міжнародних стандартів на...


Назад | сторінка 2 з 28 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка системи менеджменту якості для зовнішнього користування в контракт ...
  • Реферат на тему: Вимоги до системи менеджменту якості в харчовій промисловості за стандартам ...
  • Реферат на тему: Розробка процедури атестації персоналу для системи менеджменту якості
  • Реферат на тему: Розробка документованих процедур системи менеджменту якості на підприємстві
  • Реферат на тему: Створення інтегрованої системи менеджменту підприємства з виробництва вина ...