Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Вирішення конфліктів

Реферат Вирішення конфліктів

чних процесах зменшує витрати зацікавлених сторін та суспільства в цілому. p> Негативні ефекти медіаторства:

1. Розгляд проблеми в суді завжди дає 100%-е прийняття рішень, а відсоток випадків врегулювання з використанням медіаторства менше - близько 50%.

2. Міцність врегулювання (остаточність угод, відсутність фактів повторного звернення з тієї ж проблеми, наприклад, в суд). Немає доказів, що Медіаторство за цим параметром більш ефективно, ніж юридичні процедури. p> 3. Суперечливі результати існують за умовою поліпшення довготривалих відносин завдяки Медіаторство: в одних роботах відзначається поліпшення комунікації, кооперації, взаєморозуміння і т.д., в інших ніякого позитивного впливу не встановлено.


3. Переговори


З усіх способів подолання протиборства сторін переговори між ними є найбільш ефективним. Для них характерно те, що сторони намагаються домогтися хоча б частини бажаного, піти на певні компроміси. Для того щоб переговори стали можливими, необхідне виконання певних умов:

- існування взаємозалежності сторін, що беруть участь в конфлікті;

- відсутність значної різниці в силі у суб'єктів конфлікту;

- відповідність стадії розвитку конфлікту можливостям переговорів;

- участь у переговорах сторін, які реально можуть приймати рішення в ситуації, що склалася.

Правильно організовані переговори проходять кілька етапів:

1) Підготовка до початку переговорів. Перед початком переговорів треба провести діагностику стану справ, визначити сильні і слабкі сторони учасників конфлікту, спрогнозувати розстановку сил, чітко сформулювати свою мету і можливі результати участі в переговорах, опрацювати процедурні питання: де краще проводити переговори, яка атмосфера очікується, важливі в майбутньому гарні відносини з опонентом. За думку багатьох дослідників, від правильно організованої даній стадії на 50% залежить успіх всієї діяльності, а недолік інформації веде до підозрілості та недовіри учасників, тобто до поглиблення конфлікту;

2) Початковий вибір позиції (офіційні заяви учасників переговорів). Цей етап дозволяє показати опонентам, що їхні інтереси вам відомі і ви їх враховуєте, визначити поле для маневру і спробувати залишити в ньому якнайбільше для себе місця. Тут можливі різні тактики початку переговорів:

- ви можете проявити агресивність для того, щоб чинити тиск на опонента, придушити його;

-успішному ходу переговорів сприяє встановлення невимушених особистих відносин, створення дружньої атмосфери, показання взаємозалежності;

- для досягнення взаємовигідного компромісу можна використовувати дрібні поступки;

- отриманню невеликого переваги сприяє надання нових фактів, використання маніпуляцій;

- процедурна легкість досягається при спільному пошуку інформації;

3) Пошук взаємоприйнятного рішення, психологічна боротьба. На цьому етапі сторони перевіряють можливості один одного,...


Назад | сторінка 3 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Переговори в ситуації конфлікту. Моделі ведення переговорів
  • Реферат на тему: Психологічні особливості переговорів. Основні аспекти проведення переговор ...
  • Реферат на тему: Переговори як спосіб подолання конфліктів
  • Реферат на тему: Етико-психологічні аспекти побудови ділових відносин при проведенні перегов ...
  • Реферат на тему: Взаємодія з персоналом і психологічний підхід до проблеми переговорів