Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Гра як засіб соціалізації і комунікації дітей дошкільного віку

Реферат Гра як засіб соціалізації і комунікації дітей дошкільного віку

результаті появи складних форм поділу праці та виявляється наслідком неможливості включення дитини в продуктивну працю. З виникненням рольової гри починається і новий, дошкільний період у розвитку дитини. Гра є найважливішим джерелом розвитку свідомості дитини, довільності його поведінки, особливою формою моделювання їм відносин між дорослими, що фіксуються в правилах певних ролей. Взявши на себе виконання тієї чи іншої ролі, дитина керується її правилами, підпорядковує виконанню цих правил своє імпульсивна поведінка. Мотивація гри лежить в самому процесі виконання даної діяльності. Основною одиницею гри є роль. Крім ролі в структуру гри включаються ігрову дію (дія по виконанню ролі), ігрове вживання предметів (заміщення), відносини між дітьми. У грі також виділяються сюжет і зміст. Як сюжету виступає та сфера діяльності, яку дитина відтворює в грі. Змістом же є відтворювані дитиною в грі стосунки між дорослими.

Гра зазвичай носить груповий характер. Група граючих дітей виступає стосовно кожним окремим учасником як організуюче начало, що санкціонує і підтримуюче виконання взятої дитиною ролі. У грі виділяються реальні відносини дітей (між учасниками гри) і ігрові (відносини відповідно до прийнятих ролями).

Гра проходить різні етапи. За Д. Б. Ельконіну, сначаала з'являється предметна гра, коли дитина відтворює предметні дії дорослих. Потім на перший план виходить гра сюжетно-рольова, спрямована на відтворення відносин між дорослими людьми. Наприкінці дошкільного дитинства з'являється гра з правилами - здійснюється перехід від гри з відкритою роллю і прихованим правилом до гри з відкритим правилом і прихованої роллю. Н. Я. Михайленко виділяє три поступово ускладнюються способу гри:

) розгортання та позначення умовних предметних дій в грі;

) рольова поведінка - позначення та реалізація умовної ігрової позиції;

) сюжетосложению - розгортання послідовності цілісних ситуацій, їх позначення і планування.

З початком навчання в школі роль гри у психічному розвитку дитини зменшується. У цьому віці значне місце займають різні ігри з правилами - інтелектуальні та рухливі. Роль сюжетних моментів стає менше, але не зникає зовсім.

Протягом дошкільного дитинства у дітей складається кілька різних видів гри. Основне місце займає сюжетно-рольова гра.

Рольова гра - основна форма гри дітей дошкільного віку, що виникає на кордоні раннього та дошкільного дитинства й сягала свого розквіту в середині дошкільного віку. Рольова гра - діяльність, у якій діти беруть на себе ролі дорослих людей і в ігровій ситуації відтворюють дії дорослих та їх взаємини. Особливістю ігрової ситуації є ігрове застосування предметів, при якому значення одного предмета переноситься на інший предмет, і він використовується у зв'язку з доданим йому новим значенням. Роль дорослого, яку бере на себе дитина, містить в собі приховані правила, що регулюють виконання дій з предметами, встановлення відносин з іншими дітьми відповідно до їх ролями. Рольова гра викликає у дитини глибокі емоційні переживання, пов'язані з утриманням виконуваних ролей, якістю виконання ролі кожною дитиною і тими реальними відносинами, в які вступають діти в процес колективної гри при реалізації її загального задуму. У рольовій грі відбувається розвиток найважливіших новоутворень дошкільного дитинства: розвиток уяви, становлення елементів довільної поведінки, розвиток знаково-символічної функції.

. 2. Гра з правилами - вид групової або парної гри, в якій дії учасників та їх взаємини регламентовані заздалегідь сформульованими правилами, обов'язковими для всіх учасників. Перехід до гри з правилами підготовляється при проведенні рольових ігор, де вони пов'язані і приховані в ролі. Початкові форми ігор з правилами носять сюжетний характер, наприклад, кішки-мишки .

. 3. Режисерська гра - вид індивідуальної гри, коли дитина розігрує деякий сюжет за допомогою іграшок. У режисерській грі дитина виконує функцію і режисера (утримання задуму гри), і акторів (виконання певних рольових дій з реалізації ігрового задуму).

. 4. Дидактична гра - вид гри, яку організує дорослим розв'язання навчальною завдання. Дидактична гра може бути і рольової, і грою з правилами. Дидактичні ігри є основною формою навчання дітей дошкільного віку.

Велика увага дитячій грі приділяється прихильниками психоаналізу. У руслі цього напрямку гра розглядається як вираження несвідомих тенденцій у символічній формі. При цьому вважається, що розвиток гри в дошкільному дитинстві визначається зміною основних стадій розвитку дитини. Порушення розвитку на кожній із стадій обов'язково проявляються в грі. У зв'язку з цим в рамках даного підходу велике поширення набула ігрова терапія як форма корекц...


Назад | сторінка 4 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Сюжетно-рольова гра як засіб розвитку діалогічного мовлення дітей старшого ...
  • Реферат на тему: Сюжетно-рольова гра як засіб формування міжособистісних відносин дітей сере ...
  • Реферат на тему: Сюжетно-рольова гра як засіб успішної соціалізації дітей дошкільного віку, ...
  • Реферат на тему: Використання сюжетно-рольових ігор як засобу розвитку мовлення дітей дошкіл ...
  • Реферат на тему: Розвиток мови дітей дошкільного віку за допомогою сюжетно-рольової гри