Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Теоретичні основи виховання емоційно-позитивного Ставлення до природи у дітей дошкільного віку

Реферат Теоретичні основи виховання емоційно-позитивного Ставлення до природи у дітей дошкільного віку

ьного дитячого садка, однією з провідніх Ідей Якого є Формування дитини засобой рідної природи. У своих працях «Теорія і практика дошкільного виховання», «Нова школа», «Дошкільне виховання» С.Ф. Русова переконливою доводити, что природознавство можна назваті дерло наукою для маленьких дітей. Це джерело необхідніх наукових знань, Яке дісціплінує розум, прівчає дитину до СПОСТЕРЕЖЕННЯ, до послідовніх вісновків. Природознавство має найкращий моральний та естетичний Вплив на виховання дитини. С.Ф. Русова обґрунтовує це вплива природніх об'єктів на Емоції дітей їхньою доступністю. Формування духовного світу гармонійно розвіненої ОСОБИСТОСТІ Неможливо без виховання у неї ціннісного Ставлення до природного середовища. Теоретичний фундамент Поняття «емоційно-ціннісне Ставлення» складають, з одного боку, теорія цінностей, что розроблено у філософській літературі В. Василенко, О. Дробницького, В. Тугаріновім, а з Іншого - загальна теорія ставлені (Б. Ананьєв, О. Лазурській , В. М ясищев та ін.), теорія емоцій (В. Вілюнас, Б. Додонов, К. Ізард, П. Симонов та ін.).

Проблема цінностей - це проблема цілісного Ставлення людини до світу и до природи зокрема, а такоже до самої себе, проблема універсальності людського буття. Цінності спріяють перетворенню СОЦІАЛЬНИХ норм и ідеалів у особістісні принципи жіттєдіяльності (М. Каган, М. Колєсов, Б. Марков, В. Межуєв). Дослідження провідніх науковців Сучасності (Л. Артемової, А. Богуш, З. Борисової, Н. Віноградової, Н. Лисенко, С. Ніколаєвої, З. Плохій, Т. Поніманської, Н. Ярішевої та ін.) Засвідчують, что ефективного формами та методами Ознайомлення з природою є Ті, що Забезпечують чуттєве сприймання, наочно знайомляться дітей з живою природою, дають чіткі уявлення про навколішній світ. Посилення уваги до емоційно-ціннісної СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ у процесі екологічного виховання характерне для ДОСЛІДЖЕНЬ, здійсненіх Стосовно дошкільного та молодшого шкільного віку (В. Зотова, Г. Марочко, Д. Мельник, Н. Пустовіт, Л. Різник, М. Роганової, Д. Струннікової, І. Цвєткової, Л. Шаповал). Здійснення роботи з екологічного виховання дітей потребує глибокого усвідомлення комплексу Завдання, спрямованостей на Використання природи для їхнього всебічного розвітку [23c.218].

Тільки природа у ее різномаїтті й ??постійному розвітку спроможна Забезпечити дитині удовольствие спожи у враженя. Аджея на Відміну Від органічніх потреб, потребу у враженя НЕ Можливо задовольніті. Чім больше дитина отрімує цікавіх вражень, тім больше розвівається потреба в їх отріманні. Если потреба ця НЕ задовольняється, у дитини вінікає так звань сенсорний голод. Це можна спостерігаті у дітей, Які трівалій годину перебувалі в одному пріміщенні. Наприклад, во время хвороби, коли в дитини спала підвіщена температура, вияви інфекції Зниклий, дитина нервується, що не слухається, становится вередливе, упертий, дратівлівою. Таку поведінку НЕ можна Віднести Тільки до проявів хвороби - це вияви сенсорного голоду. Достатньо погуляти з дитиною на Вулиці: у парку, саду, роздівітіся дерева, птахів, комах, погратіся з Цуценят, як Позитивні емоційні Враження від Спілкування з природнім оточенням «вілікують» дитячу вередлівість [31 c.27].

Отже, інтелектуальні почуття є емоційнім відгуком на ставлені ОСОБИСТОСТІ дитини до пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ в широкому ее розумінні. ЦІ почуття віявляються в допітлівості, відчутті нового, здівуванні, упевненості або сумнівах. Інтел...


Назад | сторінка 4 з 30 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Виховання позитивного ставлення до школи у дітей старшого дошкільного віку
  • Реферат на тему: Спортивні ігри як засіб виховання у дітей дошкільного віку позитивного став ...
  • Реферат на тему: Вплив батьківського виховання на розвиток емоційно-вольової сфери дітей ста ...
  • Реферат на тему: Формування у дітей дошкільного віку гуманного ставлення до природи
  • Реферат на тему: Експериментальне дослідження особливую виховання гуманного ставлені до навк ...