Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы

Реферат на тему: Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях з апаратурою для газозварювання

Квиток № 1 1. Розслідування нещасного випадку на виробництві, про який не було своєчасно повідомлено роботодавцю Нещасний випадок на виробництві, про який не було своєчасно повідомлено роботодавцю або в результаті якого непрацездатність настала не відразу, розслідується комісією за заявою потерпілого або його довіреної особи протягом місяця з дня надходження зазначеної заяви. . Що з...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи педагогіки

1. Педагогічна концепція Сухомлинського Сухомлинський створив оригінальну педагогічну систему, що грунтується на принципах гуманізму, на визнанні особистості дитини найвищою цінністю, на яку повинні бути орієнтовані процеси виховання і освіти, творча діяльність згуртованого колективу педагогів-однодумців та учнів. Сама сутність етики комуністичного виховання Сухомлинського полягала в тому, що вихователь вірить у реальність, здійсненні...
Читати реферат

Реферат на тему: Історія педагогіки та освіти: основні аспекти

1. Теорії виникнення виховання в первісному суспільстві Вивчення виховання в первісному суспільстві пов'язане зі специфічними труднощами в силу відсутності серйозних письмових свідчень. Величезне значення для реконструкції виховання в первісну епоху мають етнографічні дані про життя небагатьох племен, що зберегли риси первісності. p align="justify"> Концепції походження виховання ...
Читати реферат

Реферат на тему: Особливості розвитку російської історії

1. Особливості розвитку російської історії Природно-кліматичні чинники. Особливості грунту, клімату, ландшафту. Екстенсивний характер землеробства. Особливості трудового процесу. Вплив природно-кліматичних факторів на тип російської державності, форми позаекономічного примусу (кріпацтво), розвиток общинних інститутів, культури, ментальності російської людини. Геополітичні фактори. p align="justify"> Геополітичні фактори розвитку Росії. Пр...
Читати реферат

Реферат на тему: Дошкільна педагогіка

1. Становлення дошкільної педагогіки як науки в Росії і за кордоном Перші виховні системи склалися ще в часи античності (VI-V ст. до н. е..). Відомі римські, афінські, спартанські школи, що розрізнялися між собою методами і змістом навчання, а також його цілями. Практично всі філософи античності основним завданням виховання вважали розвиток в особистості, що формується добрих, позитивних рис характеру, законослухняності, поваги до старших, на...
Читати реферат

Реферат на тему: Нова і новітня історія країн Західної Європи та Америки

1. Великі географічні відкриття: цивілізаційний вимір Великі географічні відкриття зіграли важливу роль в переході до буржуазного способу виробництва. Цей історичний процес був викликаний розвитком продуктивних сил суспільства, зростанням товарно-грошових відносин для подальшого звернення коштів, так як гроші поступово ставали засобом обігу. p align="justify"> У рамках європейського світу достатніх джерел золота і срібла не було. У т...
Читати реферат

Реферат на тему: Гістория Беларусі

вань 1 Прадметам гістаричнай навукі з яСћляецца сусветна-гістарични працес, зместам якога есць жицце и дзейнасць людзей у мінулим. Прадметам курсом гісториі Беларусі з'яСћляецца працес цивілізацийнага развіцця народу наша краіни. Гістория адносіцца да грамадазнаСћчих навука и виконвае важния сацияльния функциі. Першай функцияй гісториі, як навукі, з'яСћляецца пазнавальная, альбо і...
Читати реферат

Реферат на тему: Інструментальна музика XVII століття. Оперна реформа

Квиток 1 . Опера 17 століття. У 17 столітті завершується тривалий процес розмежування світської і церковної професійної музики, завдяки чому зробилося можливим народження опери. Опера - вид синтетичного мистецтва - об'єднує театр, поезію, танець, музику. Слово опера в перекладі з італійської означає В«працяВ», В«твірВ». Перші опери з'явилися в Італії, у Флоренції. Створювалася опера в Італії,...
Читати реферат

Реферат на тему: Управління персоналом

держіспит. ВІДПОВІДІ НА КВИТКИ 2012 РОКУ. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ державного та муніципального управління УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ * В.1. Управління персоналом в системі управління організацією О.1. Система управління персоналом - сукупність прийомів, способів, методів, технологій і процедур роботи з кадрами. Елементи СУП:...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи менеджменту

1. Цілі в системі менеджменту. Характеристика цілей Мета - це опис майбутнього стану об'єкта управління. Для організації мета об'єднує різні дії організаційних структур в деяку систему. У процесі досягнення мети відбувається взаємодія суб'єкта та об'єкта управління в структурі організації. Мета має під собою систему завдань, послідовне виконання яких дозволяє досягти кінцевого результату. p align="justify"> Функції цілей:
Читати реферат