Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия

Реферат на тему: Персонал підприємства, його значення та управління ним

ТЕМА 1: ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ 1.1 ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ В останні роки на російський грунт переноситься західна термінологія зі сфери мікроекономіки, менеджменту, індустріальної соціології. Прикладом цього можуть служити категорії "Персонал" і "Людські ресурси". p> Що стосується терміну "Людські ресурси", то він для нашої економіки новиною. Ми його навіть змішуємо з поняттями "Трудові ...
Читати реферат

Реферат на тему: Відповіді до заліку з менеджменту

Питання до заліку з менеджменту 1. Загальна теорія управління. Різні підходи у визначення менеджменту 2. Вимоги до професійної компетенції менеджера. Імідж менеджера 3. Інтеграційні процеси в менеджменті. Поділ праці в менеджменті 4. Стиль управління 5. Розвиток теорії і практики менеджменту 6. Керуючі революції. Їх історична значимість 7. Методологічні основи менеджменту. Школи, підходи та наукові течі...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи системного аналізу

1. Мета курсу В«Основи системного аналізуВ». Визначення термінів В«Системний аналіз, системністьВ». Призначення системного аналізу (СА) В  Існують різні точки зору на зміст поняття В«системний аналізВ» і область його застосування. Вивчення різних визначень системного аналізу дозволяє виділити чотири його трактування. Перша трактування розглядає системний аналіз як один з конкретних методів вибору кращого рішення виниклої проблеми, ототожнюючи його, наприклад, з аналізо...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи міжособистісної комунікації

В основі міжособистісної комунікації лежать різні мотиви, цілі і завдання її учасників. В якості детермінанти цього виду комунікації можуть виступати передача або одержання якої інформації, спонукання партнера до вчинення дій, намір змінити його погляди, прагнення надати емоційну підтримку тощо У Залежно від цих факторів прийнято виділяти кілька моделей міжособистісної комунікації. Найбільш широке поширення набула лінійна модель, яка розглядає комунікацію як дію, в рамках якого ві...
Читати реферат

Реферат на тему: Основні положення інноваційного менеджменту та реструктурізації

Основні положення інноваційного менеджменту та реструктурізації В  Питання № 3. Назвіть цикли інноваційного менеджменту інновація - це вікорістовування в суспільній ДІЯЛЬНОСТІ (ВИРОБНИЦТВІ, Економічних, правових и СОЦІАЛЬНИХ відносінах, науці, культурі, освіті и т. д.) результатів інтелектуальної праці, технологічних розробок, направлених на Вдосконалення соціально-...
Читати реферат

Реферат на тему: Організаційно-економічний Механізм управління процесами інноваційного розвітку

Тема 1. Управление інноваційнім РОЗВИТКУ підприємств: основні Поняття, принципи, методи та Функції 1. Вплив інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ на Різні Сторони жіттєдіяльності Суспільства У наш годину результати інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ, ініційованої Прискорення темпів науково-технічного прогресу (НТП), істотно позначаються на усих аспектах розвітку людського Суспільства, змінюють самє середовище ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ людини, спосіб забезпечення ег...
Читати реферат

Реферат на тему: Організація курсового проектування

Зміст Пояснювальна записка 1. Загальні положення 2. Вибір теми курсової роботи та її затвердження 3. Основні етапи та терміни виконання курсової роботи 4. Структура і зміст курсової роботи 5. Короткий зміст складових частин курсової роботи 5.1 Введення 5.2 Теоретична частина. Теоретичні та методичні засади вивчення проблеми 5.2.1 Методика обробки отриманої інформації 5.2.2 Орієнтовна схема з...
Читати реферат

Реферат на тему: Операційний менеджмент (планування, управління запасами, управління проектами)

Міністерство науки і освіти України Кримська академія природоохоронного та курортного будівництва Факультет економіки та менеджменту Кафедра маркетингу та менеджменту Опорний конспект лекцій з дисципліни В«Операційний менеджментВ» 1. Тактика агрегатного планування Взаємозв'язки агрегатного плану Характеристика чистих стратегій планування (Пасивних ...
Читати реферат

Реферат на тему: Операційний менеджмент

Міністерство науки і освіти України Кримська академія природоохоронного та курортного будівництва Факультет економіки та менеджменту Кафедра маркетингу та менеджменту Опорний конспект лекцій з дисципліни В«Операційний менеджментВ» В  1. Процес прийняття рішень Які переваги та обмеження використання моделей У чому суть табличного і графічного метод...
Читати реферат

Реферат на тему: Методичні вказівки та програмні Робочі матеріали з переддіпломної практики

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Методичні вказівкі та програмні Робочі матеріали з переддіпломної практики (для студентов V та VI курсів усіх форм навчання Спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій ") ВІННИЦЯ - 2010 Методичні вказівкі та програмні Робочі матеріали з переддіпло...
Читати реферат