Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия

Реферат на тему: Математичний аналіз. Практикум

Математичний аналіз. Практикум. Для студентів ВНЗ за фахом: В«Державне і муніципальне управління В» Т.З. Павлова Колпашево 2008 Глава 1. Введення в аналіз 1.1 Функції. Загальні властивості 1.2 Теорія меж 1.3 Безперервність функції Глава 2. Диференціальне числення
Читати реферат

Реферат на тему: Функція y = ax ^ 2 + bx + c

Конспект уроку з алгебри для 8 класу середньої загальноосвітньої школи Тема уроку : Функція В В  Мета уроку: В· Освітня: визначити поняття квадратичної функції виду (порівняти графіки функцій і), показати формулу знаходження координат вершини параболи (навчити застосовувати дану формулу на практиці); сформувати вміння визначення властивостей квадратичної функції з графіком (знаходження осі симетрії, координат вершини параболи, коор...
Читати реферат

Реферат на тему: Системи лінійних рівнянь і нерівностей

Системи лінійних рівнянь і нерівностей Основні питання лекції: основні поняття та визначення теорії систем рівнянь; система n лінійних рівнянь з n невідомими; метод зворотної матриці; метод Крамера; метод Гауса; теорема Кронекера-Капеллі; система n лінійних рівнянь з m невідомими; однорідні системи лінійних рівнянь; фундаментальна система рішень; структура загального рішення. Система m лінійних рівнянь з nпеременнимі має вигляд: В  або
Читати реферат

Реферат на тему: Розкладання функцій. Теорія ймовірностей

Функціональні ряди (ФР). Статечні ряди (стр) В  Функціональний ряд - ряд виду , члени якого є функціями від х. Надаючи х різні числові значення, отримуємо різні числові ряди, які можуть сходитися чи розходитися. Сукупність тих значень х, при яких ФР сходиться, називається областю збіжності і цього ряду. Область збіжності ФР частіше всього служить небудь проміжок осі ОХ. Окремим випадком ФР є статечно...
Читати реферат

Реферат на тему: Числові ряди

ВИЩА МАТЕМАТИКА Числові ряди В  Зміст Лекція. Числові ряди 1. Визначення числового ряду. Збіжність 2. Основні властивості числових рядів 3. Ряди з позитивними членами. Ознаки збіжності 4. Знакозмінні ряди. Ознака збіжності Лейбніца 5. Знакозмінні ряди Запитання для самоперевірки Література Лекція. ...
Читати реферат

Реферат на тему: Чисельні методи для вирішення нелінійних рівнянь

Міністерство загальної та професійної освіти Російської Федерації Саратовський державний технічний університет ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ рішення нелінійних рівнянь Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу В«Вища математикаВ» для студентів всіх спеціальностей під контролем викладача Схвалено редакційно-видавничим радою
Читати реферат

Реферат на тему: Традиційні методи обчислювальної томографії

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ Федеральне освітнє установа вищої професійної освіти В«ПІВДЕННИЙ Федеральний університет В» Д.М. Карпінський МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розділу В«Традиційні методи обчислювальної томографіїВ» спецкурсу В«Застосування томографічних методів у медичній діагностиці В» для студентів спеціальності В«Прикладна математикаВ» ...
Читати реферат

Реферат на тему: Теорія поля і елементи векторного аналізу

Теорія поля і елементи векторного аналізу Елементи математичної теорії скалярних і векторних полів Математична теорія поля займається вивченням його властивостей, відволікаючись від його конкретного фізичного сенсу. Тому одержуване в цій теорії поняття і закономірності відносяться до всіх конкретним полям. Визначення 1 Полем називається сукупність значень тієї чи іншої величини (швидкість, щільність, тиск і т.п.), заданих в кож...
Читати реферат

Реферат на тему: Інтеграли. Диференціальні рівняння

Інтеграли Основні питання лекції: первообразная; невизначений інтеграл, його властивості; таблиця інтегралів; методи інтегрування: розкладання, заміна змінної, по частинах; інтегрування раціональних функцій; інтегрування иррациональностей і виразів, що містять тригонометричні функції, завдання, що призводять до поняття визначеного інтеграла; інтегральна сума; поняття певного інтеграла, його властивості; визначений інтеграл як функція верхньої межі; формула Ньютона Лей...
Читати реферат

Реферат на тему: Геометричні побудови на площині

Геометричні побудови на площині Введення Вам, майбутнім вчителям, у шкільному курсі математики доведеться вчити хлопців рішенням задач на побудову. Доцільність цієї діяльності обумовлена ​​тим, що задачі на побудову розвивають конструктивне і логічне мислення, прищеплюють навички дослідника. Тому ці задачі складають важливу частину шкільного курсу геометрії. Загальні аксіоми конструктивної геометрії. Аксіоми математичних інструментів
Читати реферат