Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия

Реферат на тему: Рівняння лінії на площині

Рівняння лінії на площині Основні питання лекції: рівняння лінії на площині; різні форми рівняння прямої на площині; кут між прямими; умови паралельності і перпендикулярності прямих; відстань від точки до прямої; криві другого порядку: коло, еліпс, гіпербола, парабола, їх рівняння і геометричні властивості; рівняння площини і прямої в просторі. Рівняння виду називається рівнянням прямої у загальному вигляді. Якщо виразити в цьому рівнянні, то після з...
Читати реферат

Реферат на тему: Поняття багатовимірної випадкової величини

Поняття багатовимірної випадкової величини Основні питання лекції: математичне сподівання випадкової величини, властивості математичного сподівання, дисперсія випадкової величини, дисперсія суми випадкових величин, функція від випадкових величин, математичне сподівання функцій від випадкових величин, коефіцієнт кореляції, моменти, кореляційний момент, види збіжності послідовності випадкових величин, нерівності Чебишева, графік функції розподілу для неперервної випадко...
Читати реферат

Реферат на тему: Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників

Федерального агентства з рибальства Федеральне державне освітня установа вищої професійної освіти МУРМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Мончегорский філія ВИЩА МАТЕМАТИКА. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників спеціальності 061100 В«Менеджмент організаціїВ» Мончегорськ 2005р.
Читати реферат

Реферат на тему: Лінійні рівняння та їх властивості

Тема 1. Система лінійних рівнянь У загальному випадку система лінійних рівнянь з невідомими має вигляд (1) Через позначені невідомі, що підлягають визначенню, величини, звані коефіцієнтами системи, і величини, звані вільними членами, вважаються відомими. Рішенням системи (1) називають таку сукупність чисел, яка при підстановці в систему (1) на місце невідомих звертає всі рівняння системи в тотожності. Система рівнянь (1) або не має ріш...
Читати реферат

Реферат на тему: Довжина кола і площа круга

Конспект уроку з математи для учнів 6 "Б" класу Тема уроку: Довжина кола і площа круга Цілі: ввести формулу площі круга і навчити застосовувати її до вирішення завдань; закріпити отримані знання в ході виконання вправ, розвивати логічне мислення учнів. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Обладнання: плакати з формулами довжини кола і площі круга. I. Усна робота (...
Читати реферат

Реферат на тему: Особливості державного управління та соціального менеджменту

1. Види управління та особливості соціального управління державне управління менеджмент соціальний Управління - це процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягти мету (цілі) організації. Управління - це особливий вид діяльності, який перетворює неорганізований натовп в ефективну цілеспрямовану і продуктивну групу. Управління передбачає владне вплив на деякий об'єкт, званий об'єктом управління...
Читати реферат

Реферат на тему: Методи управління проектами

1. Світ управління проектами Проект (англ - project) - це що-небудь, що одного разу замислюється або планується, наприклад, підприємство (тлумачний словник Webster). Проект - деяка завдання з певними вихідними даними і необхідними результатами (цілями), зумовлюють спосіб її вирішення. Проекти - це те що змінює наш світ: будівництво будівлі, програми науково-дослідних робіт, реконструкція підприємства, створення нової орган...
Читати реферат

Реферат на тему: Інноваційні аспекти управлінського консультування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Державні освітні УСТАНОВА ВИЩОЇ ОСВІТИ Камський ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ КАФЕДРА В«МАРКЕТИНГ І МЕНЕДЖМЕНТВ» В«Інноваційні аспекти управлінського консультування В» Методичні вказівки до практичних занять для спеціальності 080507 В«Менеджмент організації В» Набережні Челни 201...
Читати реферат

Реферат на тему: Дослідження в сучасному управлінні

ЗМІСТ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНОМУ УПРАВЛІННІ .................. 5 1.1 Передумови дослідження систем управління ................................... 5 1.2 Системний аналіз як засіб дослідження систем ....................... 10 1.3 Становлення системності ............................................ ........................ 16 1.3.1 Загальні тенденції .......................................... ................................... ...
Читати реферат

Реферат на тему: Загальне управління якістю

Федеральне агентство з освіти Уральський державний економічний університет Центр дистанційного навчання Загальне управління якістю Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 22.05.01 В«Управління якістюВ» спеціалізації В«Управління якістю у виробничо-технологічних системах В» Єкатери...
Читати реферат