Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия

Реферат на тему: Дослідження в сучасному менеджменті

Федеральне агентство з освіти Державне освітня установа вищої професійного навчання В«Вятський державний гуманітарний університет В» Філія Вятського ГГУ у м. Вятскиє Поляни Дослідження в сучасному менеджменті Лекція Для спеціальності 0805070.65 - Менеджмент організації Розробив: Назаров Володимир Михайлович, кандидат соціологічних наук
Читати реферат

Реферат на тему: Основи розробки бізнес-плану

Міністерство аграрної політики України ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНІЙ УНІВЕРСИТЕТ курсовими ПРОЕКТУВАННЯ Зх Інженерного МЕНЕДЖМЕНТУ НАВЧАЛЬНИЙ Посібник В В  ЖИТОМИР-2010 Укладачі: к.т.н., доцент, зав. кафедрою технічного СЕРВіСУ та інженернї екології С.М. Герук, к.і.н., викладач О.М. Сукманюк, к.т.н., ст. викладач М.Л. Заєць, к.с.-г.н., доцент Дерев...
Читати реферат

Реферат на тему: Бізнес-план у діяльності підприємств ринкової економіки

1. Бізнес-план у діяльності підприємств ринкової економіки 1.1 Розробка бізнес-плану У ринковій економіці Б-П є інструментом у всіх сферах підприємництва. Б-П описує процес функціонування фірми, показує, яким чином її керівники збираються досягти своїх цілей і вирішити поставлені завдання. Добре розроблений Б-П допомагає фірмі рости, завоювати нові позиції на ринку. Б-П потрібний тим, у кого ви збираєтеся просити грошей на реалізацію свого пр...
Читати реферат

Реферат на тему: Поняття і значення дослідження систем управління організацією

Лекція № 1 Тема 1: Введення в дисципліну В«ІСУВ» Економічні реформи в Росії, що викликали оновлення всіх сфер життя і становлення нових ринкових відносин, вимагають докорінного перегляду стилю і методів управління організаціями, провідними комерційну діяльність. Це в першу чергу обумовлено зміною цільової установки організацій. Якщо раніше головною завданням менеджера будь-якого рівня було забезпечення своєчасного виконання плану,...
Читати реферат

Реферат на тему: Дослідження мотівації Досягнення и уникнення Невдача

Дослідження мотівації Досягнення и уникнення Невдача Під мотівацією Досягнення розуміють сукупність цілей, потреб и мотівів, Які стімулюють людину прагнуті до Досягнення цілей у всех сферах жіттєдіяльності и буті активності в їх досягненні. При цьом особливая уваг нужно пріділіті потребам у досягненні цілі и страху невдачі, потребі в самоствердженні, Прагнення до Пізнання, Прагнення до винагородой при досягненні цілей. Мотивація Досягнення Виконує ряд істотніх функц...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи бізнес-планування

Опорний конспект лекцій з дисципліни "бізнес-планування" Зміст 1. Методичні основи складання бізнес-плану 1.1 Поняття і зміст бізнес-планування 1.2 Мета та призначення бізнес-плану в системі управління фірмою 1.3 Структура і послідовність розробки бізнес-плану 1.4 Загальні вимоги до бізнес-планом 2. Методика підготовки бізнес-плану 2.1 Титульний ли...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи стратегічного планування

Лекція № 1. Стратегічне планування і управління: загальні поняття 1. Становлення і розвиток стратегічного планування та управління як самостійного напряму економічної науки Управління фірмою як науковий напрямок в економіці сформувалося на початку 20 століття. Західна школа наукового менеджменту і класична (адміністративна) школа управління виділяли планування як одну з основних функцій управління підприємством. При цьому планування (бюджетування) носило, в ...
Читати реферат

Реферат на тему: Інтеграційні процеси в менеджменті

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В МЕНЕДЖМЕНТІ Комунікації в менеджменті Основу процесу управління становить взаємодія між елементами управлінської структури - Підрозділами, посадами, окремими особами, здійснюване за допомогою з'єднують їх комунікаційних каналів, що створюються в процесі особистих контактів, обміну документами, функціонування електронних засобів зв'язку та т.п. За змістом така взаємодія може бути інформаційним, адміністративним або технічним. ...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи стандартизації, метрології та сертифікації

ПЕРЕДМОВА Стандартизація, метрологія та сертифікація є інструментами забезпечення якості продукції, робіт і послуг - важливого аспекту багатогранної комерційної діяльності. p> За кордоном вже на початку 80-х рр.. дійшли висновку, що успіх бізнесу визначається перш все якістю продукції і послуг. 80% опитаних при обстеженні 200 великих фірм США відповіли, що якість є основним чинником реалізації товару за вигідною ціною. Звідси висновок: оволодіння методами забезпеч...
Читати реферат

Реферат на тему: Праця, як базовий соціальний процес

Праця як базовий соціальний процес 1. Предмет і завдання курсу Особливості праці: В· Праця це доцільна діяльність людей по створенню благ і послуг. В· Праця є однією з основних умов життєдіяльності як окремого індивіда так і суспільства в цілому інакше говорять чинником функціонування будь-якої організації. Основним змістом менеджменту у сфері праці є: - організація трудової діяльності - питання про благо праці...
Читати реферат