Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник

Реферат на тему: Основи ресторанного СЕРВіСУ

1. Матеріально-технічне забезпечення закладів ресторанного господарства, характеристика услуг обслуговуючої ДІЯЛЬНОСТІ ресторан сервіс харчування 1.1 Особливості виробничо-торговельної ДІЯЛЬНОСТІ закладів ресторанного господарства рестораном господарство (РГ) - вид Економічної ДІЯЛЬНОСТІ Щодо надавання послуг відносно удовольствие потреб споживачів у харчуванні з організуванням...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи систем автоматизованого проектування

Курс лекцій з дисципліни В«Системи автоматизованого проектуванняВ» Тольятті 2008 Введення Системи автоматизованого проектування (САПР) в даний час є одним з найбільш ефективних засобів ...
Читати реферат

Реферат на тему: Міжнародні стандарти аудиту

Метою навчальної дисципліни "Міжнародні стандарти аудиту" є знайомство фахівця з міжнародним досвідом розробки стандартів аудиту та їх використання в аудиторській діяльності; освоєння методів застосування міжнародних стандартів при проведенні аудиторської перевірки в міжнародних (транснаціональних) організаціях. Вивчення дисципліни забезпечує реалізацію вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти в галузі аудиту з питань:
Читати реферат

Реферат на тему: Історія державного управління в Росії

Історія державного управління в Росії Лекція 1. Методологія і теорія предмета В«ЯРМУ в РосіїВ» Існує 2 підходи до вивчення цього предмета: інституційний (вивчення інституту влади, формально-правовий підхід) соціологічний (відносини держави і суспіл...
Читати реферат

Реферат на тему: Географічні інформаційні системи. Загальні відомості

ЛЕКЦІЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГЕОГРАФІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 1.1 Поняття про геоінформаційні системи Географічна інформаційна система або геоінформаційна система (ГІС) - це інформаційна система, що забезпечує збір, зберігання, обробку, аналіз і відображення просторових даних і пов'язаних з ними непросторових, а також отримання на їх основі інформації та знань про географічному просто...
Читати реферат

Реферат на тему: Аналітична хімія

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ. АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА КАТІОНІВ. АНАЛІТИЧНІ ГРУПИ Аніонні Як відомо всі навколишні нас предмети різноманітні тіла, різні сполуки, гірські копалини складаються з різних хімічних елементів. Якщо у досліджуваного продукту відома хімічна формула, то зазвичай визначають домішки, наприклад, Na 2 CO
Читати реферат

Реферат на тему: Економіка природокористування

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ В«Економіка природокористуванняВ» Тема 1. Введення в ЕПП і ЕМ . Сучасні проблеми природокористування Все життя людини безпосередньо пов'язана з природою. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується швидким розвитком і зростанням: населення планети, НТП, втр...
Читати реферат

Реферат на тему: Локальні системи управління

ЛЕКЦІЇ ПО В«локальні системи УПРАВЛІННЯВ» Лекція № 1 Мета лекції: Вивчити визначення локальних систем управління; розглянути класифікацію локальних систем автоматичного управління; розглянути загальні вимоги до локальних систем управління. Завдання лекції: . Пред...
Читати реферат

Реферат на тему: Ресторанний бізнес у Росії: технологія успіху

Кучер Л.С, Шкуратова Л.М. Єфімов С.Л., Голубєва Т.Н Ресторанний бізнес у Росії: технологія успіху Під редакцією С.Л. Єфімова друге доповнене і перероблене видання Москва, Р Консульт, 2002 УДК 640.43 (470 +571) (07) ББК 65.431 я7 К95 Рецензент
Читати реферат

Реферат на тему: Технологія виробництва продукції громадського харчування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Кемеровський ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ М.С. Козлова ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ Конспект лекцій
Читати реферат