Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты

Реферат на тему: Інтерактивні методи навчання іноземної мови у 5-7 класах середньої загальноосвітньої школи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ЛІНГВОГУМАНІТАРНИЙ КОЛЕДЖ УСТАНОВИ ОСВІТИ В«МІНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В» В  Допущена до захисту Голова ПЦК Практичної граматики Англійської мови _________І.В. Зазнова В В  Курсов...
Читати реферат

Реферат на тему: Інтелектуальні ігри в навчанні старшокласників

Глава I . Педагогічні основи використання інтелектуальних ігор. В§ 1. Історико - педагогічний аспект використання гри в процесі навчання, теорії походження і розвитку гри. Спроби розгадати В«таємницюВ» походження гри робилися вченими різних напрямів науки протягом багатьох сотень років. До цих пір в теорії та практиці існують полярні точки зору - від повного заперечення змісту виховної ролі в ігровій ...
Читати реферат

Реферат на тему: Інтелектуальна готовність до навчання у початковій школі дошкільнят, які відвідують ДОП компенсірующег ...

Зміст Введення 1. Теоретико-методологічні підходи до розгляду питання готовності дошкільників до шкільного навчання. 1.1. Суть поняття В«готовність дошкільника до школи В». 1.2. Сутність інтелектуальної готовності до школи, її критерії. 2. Особливості підходів до вивчення інтелектуальної готовності до школи дітей, які відвідують ДОЦ компенсуючого виду. 2.1. Особливості ДОП компенсуючого виду. 2.2. Інтелектуальн...
Читати реферат

Реферат на тему: Інтеграція навчальних дисциплін у профільному навчанні

Зміст 1. Інтеграція навчальних дисциплін у підготовці школярів до вибору профілю навчання як педагогічна проблема ......................................... ....... 6 1.1. Сутність поняття В«інтеграціяВ» ............................................. ....................... 6 1.2. Проблема інтеграції навчальних дисциплін в освіті ........................ 12 1.3. Інтеграція навчальних дисциплін як умова підготовки школярів до...
Читати реферат

Реферат на тему: Інноваційні технології, які використовуються на заняттях в дошкільному закладі

ЗМІСТ I. Сучасні освітні технології ........................................ 5 1.1. Особистість як змістовне узагальнення вищого рівня ................. 5 1.2. Педагогічні технології ......................................................... 5 1.3. Поняття В«Педагогічні технології В».......................................... 6 1.4. Основні якості сучасних педагогічних технологій ............. 8 1.5. Класиф...
Читати реферат

Реферат на тему: Індивідуальний підхід вчителя у навчанні молодших школярів

Введення В  У людському суспільстві розвиток проявляється загальне і особливе. Загальне властиво всім людям певного віку, особливе відрізняє окремої людини. Особливе в людині називають індивідуальним, а особистість з яскраво вираженим особливим - індивідуальністю. Індивідуальність характеризується сукупністю інтелектуальних, вольових, моральних, соціальних та інших рис особистості, якого помітно відрізняють дану людину від інших людей. Природа щедро обдарува...
Читати реферат

Реферат на тему: Індивідуальне навчання дітей молодшого шкільного віку

Зміст В  Введення Глава I. Теоретичні аспекти індивідуального підходу в навчанні молодших школярів 1.1. Індивідуальний підхід у процесі виховання: основні положення та поняття. p> 1.2. Психологічні особливості в реалізації індивідуального виховання. p> 1.3. Вікові особливості у використанні індивідуального підходу. Глава II. Методико-психологічні основи індивідуального підходу в навчанні молодших школ...
Читати реферат

Реферат на тему: Вивчення лексики російської мови в початковій школі

Зміст Глава 1. Загальні питання методики вивчення лексики російської мови в початковій школі 1.1. Значення лексики в курсі російської мови початкової школи .......... 5 1.2. Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні лексики ........................................................................ 13 Глава 2. Методика лексичної роботи в початковій школі 2.1. Активізація словника молодшого школяра ....
Читати реферат

Реферат на тему: Вивчення пам'яті школярів різного рівня успішності

ЗМІСТ Глава I. Особливості пам'яті у школярів .................................................. 4 Глава II. Експериментальні дослідження особливостей пам'яті і здібності 2.1 Методи дослідження індивідуальних особливостей пам'яті ........................ 6 Глава III. Аналіз експериментальних досліджень ....................................... 12 Висновок ......
Читати реферат

Реферат на тему: Вивчення багатозначних слів в початковій школі

Зміст В  Введення Глава 1. Лінгвістичні основи вивчення багатозначних слів у школі 1.1Лексіка російської мови як система 1.2. Сполучувані можливості слова. Мотивовані і невмотивовані слова 1.3. Методика роботи над багатозначними словами Глава 2. Психолго-педагогічні основи розвитку мовлення молодших школярів 2.1.Язик (мова) і ми...
Читати реферат