Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички

Реферат на тему: Забезпечення безпечних і безаварійних умов роботи з електроустановками

ОБЛАСНЕ Державні освітні установи ПОЧАТКОВОГО ПРОФЕСІЙНОГО ОСВІТИ В«ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 10В» Робоча навчальна програма По предмету В«ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКАВ» Для професій електротехнічного профілю Викладач спецдисциплін Єгошина Л.А. Погоджено: Го...
Читати реферат

Реферат на тему: Проектування плат в пакетах PCAD і AutoCAD

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ САНКТ-Петербурзький державний університет аерокосмічного приладобудування Проектування плат в пакетах PCAD і AutoCAD Методичні вказівки до лабораторних робіт Санкт-Петербург
Читати реферат

Реферат на тему: Верстат СР4-1

деревообробних верстатів ТА ІНСТРУМЕНТИ Введення Це видання містять методичні вказівки щодо виконання курсової роботи, передбаченої робочою програмою дисципліни В«Деревообробні верстати та інструментиВ» для студентів 3 курсу спеціальності 250403 В«Технологія деревообробкиВ». Курсова робота з дисципліни В«Деревообро...
Читати реферат

Реферат на тему: Принцип Даламбера

Принцип Даламбера Завдання та методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт Укладачі: В.Ф. Мущанов, д.т.н., професор, Ф.Ф. Стіфеєв, к.т.н., доцент, С.А. Фоменко, асистент 1. ВСТУП Якщо до кожної м...
Читати реферат

Реферат на тему: Стилістичні особливості фортепіанної творчості Доменіко Чимароза

сонатний композиційний інструментальний клавірних Стилістичні особливості фортепіанної творчості Доменіко Чимароза Сонатная форма серед класичних форм інструментальної музики останніх трьох століть - найбільш дієва, яскрава і драматично цілісна. Вона увібрала в себе композиційні властивості всіх музичних форм, з притаманними їм законам руху, - контрас...
Читати реферат

Реферат на тему: Пам'ятка студенту-дипломникові для виконання розділу "безпека життєдіяльності" в дипломному проекті

Пам'ятка студенту дипломникові для виконання розділу В«безпека життєдіяльностіВ» в дипломному проекті розділ матеріал переддипломна практика Матеріали для виконання розділу В«БЖВ» в дипломному проекті необхідно збирати під час переддипломної практики на тому підприємстві і на тому робочому місці на якому закріплений студент. Розділ В«БЖВ» повинен становити не більше 10% обсягу пояснювальної записки і повністю відповідати тематиці дипломн...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи управління нерухомістю

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ФГТУ ВПО В«КАБАРДИНО-Балкарська ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ ІМ. в.М.КОКОВА В» Факультет гмуіен Кафедра В«Управління якістю та нерухомістюВ» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Читати реферат

Реферат на тему: Основи працездатності транспортних і технологічних машин і устаткування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ ФЕДЕРАЦІІІІ державне освітній заклад вищої професійної освіти В«Тюменський державний нафтогазовий університетВ» Інститут транспорту Кафедра ЕОМ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсової роботи з дисципліни: В«Основи працездатності ТМОВ» для студентів спеціальності 230100 ...
Читати реферат

Реферат на тему: Класифікація інтегральних мікросхем

Міністерство освіти Республіки Таджикистан Методичка По курсу: "Мікроелектроніка" У цій роботі наведено класифікацію інтегральних мікросхем (ІМС). Дані загальні методи розрахунку конструювання топології тонкоплівкових елементів (ПЕ) гібридних ІМС. Описано методи отримання тонких плівок. Наведено приклад розрахунку ТЕ і ...
Читати реферат

Реферат на тему: Історія розвитку фармації в Росії

Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку РФ ФГТУ СПО Казанське медико-фармацевтичне училище (коледж) Методичне керівництво для викладача по темі 8.1. Історія розвитку фармації в Росії (теорія № 14) Дисципліна: Всту...
Читати реферат